Kde hledat finanční podporu v době pandemie?

Naposledy aktualizováno 3. dubna 2020

Koronavirová pandemie způsobuje obrovské ekonomické škody všem podnikatelům napříč sektory. Opatření, která vláda musela zavést, přímo dopadají na poskytovatele služeb v cestovním ruchu, pohostinství, ale samozřejmě i na strojírenství. Jaké v tuto chvíli existují možnosti podpory, kdo nabízí bezúročné úvěry a jaké dotační programy můžete využít? Jak překonat náročné období během karantény i její následky? Máme pro vás hned několik tipů, které by vám mohly pomoci.

Finanční nástroje Českomoravské záruční a rozvojové banky

Úvěr COVID II

Podnikatelé budou moci od 2. dubna žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek. Vláda na něj vyčlenila 5 miliard korun, ale díky zapojení komerčních bank by se vložené peníze měly znásobit až na 30 miliard korun. Nebude stanovena minimální hranice půjčky a žádosti by měly být přijímány do 15 milionů korun. Program budou tak moci využít na rozdíl od první vlny i živnostníci a drobní podnikatelé. Záruka ČMZRB by měla krýt až 80 procent komerčního úvěru. Předpokládaná doba ručení bude tři roky.

Další informace

M-záruka

M-záruka v programu Záruka 2015 až 2023 usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům. Díky nim pak mohou snáze realizovat své podnikatelské záměry investičního i provozního charakteru kdekoliv na území ČR. Záruka může být provozní i investiční, je bez poplatků, do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru a s délkou ručení až 6 let.

Další informace

Program Expanze

Program Expanze přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na zahájení či rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy, musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu. Úvěry jsou bez úroku a bez poplatků a mohou být ve výši 1 až 45 milionů Kč, a to až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Splatnost úvěru je až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci) a odklad splátek může být až 3,5 roku.

Další informace

Technologie COVID

 • dotace na výrobu zdravotnických prostředků (celková alokace 300 mil. Kč)
 • výdaje lze použít na pořízení nových technologických zařízení a vybavení pro výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření
 • výše dotace 250 tis. Kč – 20 mil. Kč (míra financování 50%)
 • žádosti lze podávat od 27. dubna 2020 (uznatelnost nákladů od 1.2 do 31.12.2020)
 • administrativní proces schvalování žádostí bude co nejvíce zjednodušen, aby bylo možné projekty rychle realizovat a také proplatit

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

 • dotace na vývoj nových řešení pro boj s COVID-19 (celková alokace 200 mil. Kč)

 • výdaje lze použít na pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby nových řešení, neinvestiční náklady spojené s využitím stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe a neinvestiční náklady spojené s vývojem nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19.

 • výše dotace až 5 mil. Kč

 • příjem žádostí bude spuštěn v týdnu od 30. března do 3. dubna 2020

Country for The Future – Inovace do praxe

 • dotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky onemocnění COVID-19, včetně digitalizace procesů či výroby (celková alokace 300 mil. Kč)
 • výdaje lze použít na osobní náklady, odpisy, další přímé náklady, režie
 • výše dotace až 25 mil. Kč (míra financování 50 až 100%, 25% rozpočtu je možné využít na náklady související s přípravou žádosti, drobné investice, marketing)
 • žádosti lze podávat od 3. dubna do 15. května 2020

DELTA2

 • dotace na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery ze zemí mimo EU (Alberta, Brazílie, Če-ťiang, Korea, Québec, São Paulo, Izrael, Tchaj-wan, Ťiang-su, Vietnam) (celková alokace 300 mil. Kč)
 • výdaje lze použít na osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady, režie
 • výše dotace není omezená (míra financování 74 %)
 • žádosti lze podávat od 14. května do 15. července 2020

Další informace

Program Evropské kosmické agentury (ESA)

 • podpora nasazení a ověření služeb na podporu boje proti koronaviru v Itálii a potenciálně i v dalších zemích v oblasti zdravotnictví a vzdělávání s využitím družicové navigace, družicové komunikace a pozorování Země
 • výše grantu až 1 mil. EUR (míra financování 80%)
 • žádosti lze podávat od 31. března do 20. dubna 2020

Další informace

EIC Accelerator

 • podpora dokončení vývoje průlomových inovací s uplatněním na mezinárodním trhu
 • výdaje lze použít na osobní náklady, odpisy, cestovné, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady, režie
 • výše grantu od 0,5 do 2,5 mil. EUR (míra financování 70%) s možností žádat také o investici až 15 mil. EUR
 • žádosti lze podávat do jedné z uzávěrek 19. května a 7. října 2020

Další informace

Jak vypadají reálné ekonomické dopady v jednotlivých zemích?

Česká firma CleverMaps ve spolupráci s Petrem Bartoněm z finanční skupiny Natland připravila přehlednou mapu světa, která kromě počtu nakažených, uzdravených a obětí koronaviru sleduje také jeho ekonomické dopady.