Jsou známé dílčí programy v rámci OP Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost

Vláda 9. února 2015 schválila 20 dílčích programů Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Firmy a výzkumné instituce tak mohou začít plánovat, v rámci kterých programů budou žádat o finanční podporu. V každém z textů najdete definici programu, jeho hlavní cíle a podmínky na předkládání projektů.

Kompletní výčet programů OP PIK a jejich plné znění najdete na webu Czech Invest, nebo Ministerstva průmyslu a obchodu. O výzvách navazujících na dílčí programy OP PIK vás budeme včas informovat.