Jsou vyhlášené první výzvy v OP PIK, sběr žádostí začíná 1. června

OP PIK, první schválený operační program v ČR na nové programovací období 2014 až 2020, začne již v pondělí 1. června od 12 hodin přijímat první předběžné žádosti. Mezi jednotlivé výzvy bude rozděleno téměř 120 miliard korun.

U většiny výzev probíhá podání žádostí o podporu ve dvou fázích:

 • podání tzv. předběžné žádosti (červen – srpen 2015)
 • podání plné žádosti o podporu, přičemž podáním první žádosti vzniká u projektu tzv. uznatelnost nákladů (září – listopad 2015)

Otevřené výzvy:

 • Potenciál
 • Inovace
 • Partnerství znalostního transferu
 • Spolupráce – klastry
 • Technologie
 • Nemovitosti
 • Školicí střediska
 • Marketing
 • Úspory energie
 • ICT a sdílené služby

Potřebujete se zorientovat v programech podpory? Více informací najdete na webu agentury CzechInvest