Inovační centra se budou díky JIC učit, jak co nejlépe pomáhat firmám řídit inovace

Jak zvýšit kvalitu inovačních služeb pro malé a střední podniky? Na tuto otázku budou hledat společně během následujícího roku odpověď tři evropská inovační centra. Projekt s názvem Peer-BIT odstartoval v říjnu pod vedením JIC.

Peer-BIT se zaměří na metodiku smE-MPOWER. Jak s ní efektivně pracovat, se bude učit Litevské inovační centrum a hornorakouská Business Agency. Jejich zkušenosti s řízením inovací v malých a středních podnicích pomůžou zároveň prohlubovat znalosti JIC. Týmy ze všech zmíněných agentur se budou v následujících měsících setkávat a prakticky si na reálných příkladech předávat zkušenosti.

Cílem je kromě předání poznatků co nejvíce vylepšit služby programu JIC PLATINN, který metodiku smE-EMPOWER využívá. K tomu přispějí také mezinárodní experti Christoph Meier a Andreas Wolf, autoři švýcarského programu Platinn, který posloužil jeho české obdobě jako předobraz.

Projekt Peer-BIT je financovaný prostřednictvím programu Evropské komise Horizont 2020 a vyvrcholí v září 2016.

Co je to smE-EMPOWER?

Jedná se o komplexní přístup ke koučování malých a středních podniků v oblasti byznys inovací. Díky práci s nástroji pro promyšlené rozhodování o budoucnosti umožňuje rozvíjet malé a střední podniky a sledovat jejich inovační strategie v dlouhodobém horizontu. Jeho nástroje lze uplatnit v různých fázích koučování malých a středních podniků - od analýzy potřeb, přes segmentaci trhu, až po komplexní konsorcia pro tvorbu partnerských projektů malých a středních podniků.