Ekodesign: Podpora kvality nad kvantitu

8. 11. 2021

Zelená dohoda s sebou nese i potřebu podívat se na dosavadní přístup k designu výrobků. A nejde jen o to, jak daný produkt vypadá. Design je kompletní proces od návrhu, přes výrobu až po konec životnosti produktu. Proto do hry vstupuje ekodesign. Ten totiž může planetě zajistit velkou energetickou úsporu. Jaký právní rámec ho upravuje a co vlastně pojem ekodesign znamená? To se dozvíte v druhém díle seriálu, který pro JICmagazín zpracovává kancelář KROUPAHELÁN!

Co je ekodesign?

Ekodesign je způsob navrhování a výroby výrobku. Zaručuje funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, technickou proveditelnost, ergonomičnost a estetičnost. Vedle toho se ale snaží minimalizovat negativní dopady výrobku na životní prostředí. Což přináší třeba úsporu energie nebo delší životnost výrobku. A i to je jeden z důvodů, proč chce Evropská unie kráčet právě tímto směrem. V této chvíli se nařízení týká pouze výrobků, které samy energii spotřebovávají.

Právní rámec pro ekodesign

Hlavním legislativním východiskem pro ekodesign je Směrnice o ekodesignu z roku 2009. V ní je stanoveno, jaké povinnosti jednotlivé státy v této oblasti mají. A v konkrétních nařízeních se pak dočtete, jaké požadavky týkající se energetické účinnosti musí váš výrobek splňovat před uvedením na trh v Evropské unii. Pro každý výrobek pak existuje samostatné nařízení, které je přímo použitelné ve všech zemích EU.

Jakých výrobků se požadavky na ekodesign týkají?

Jak už jsem zmínil dříve, ekodesign dopadá v tuto chvíli pouze na výrobky spotřebovávající energii. Jedná se například o:

  • Elektrické přístroje a zařízení – počítače, servery, herní konzole atd.
  • Osvětlení pro domácnosti a odvětví služeb – směrové a nesměrové světelné zdroje, zářivky bez integrovaného předřadníku atd.
  • Domácí spotřebiče – pračky, vysavače, ledničky, sušičky, myčky na nádobí
  • Zařízení pro vytápění a chlazení – ohřívače vody, klimatizační zařízení, topná tělesa, průmyslové ventilátory atd.
  • Další výrobky – externí zdroje napájení, výkonové transformátory, čerpadla atd.

Evropská komise chce do budoucna působnost směrnice rozšířit i na další výrobky, tedy nejen na ty, které spotřebovávají energii. Může to být nábytek nebo třeba meziprodukty s vysokým odpadem, jako jsou ocel, cement a jiné chemické látky.

Ekodesign serverů a datových úložišť

Směrnice o ekodesignu je z roku 2009, ale ekodesign serverů a datových úložišť upravuje přímo zvláštní nařízení, které vyšlo teprve nedávno. To dokazuje, že se oblast stále vyvíjí, a to především díky přijetí Zelené dohody a cílům, které si stanovuje (nulové emise skleníkových plynů a klimatická neutralita).

Zvláštní nařízení má svůj důvod – servery a datová úložiště totiž spotřebovávají více než 50 % veškeré spotřeby elektřiny související s datovými centry. Unie se tedy přirozeně domnívá, že uživatelé nevyhledávají primárně účinnost a nízkou spotřebu energie. V jejich rozhodování hraje roli spíše klasická rovnice cena/výkon. A to má za následek, že energeticky úsporná a efektivní řešení nepronikla na trh tak, jak by bylo zapotřebí.

Toto nařízení má proto přispět ke splnění klimatických a energetických cílů EU pro rok 2030 – tak jak je stanovuje Zelená dohoda, a to zvýšením povědomí o energetické účinnosti a ekologické výkonnosti serverů a datových úložišť a postupným odstraněním produktů s nejhorší výkonností z trhu Unie. Tím by se měla snížit spotřeba elektřiny až o 9 TWH/rok (přibližná roční spotřeba elektřiny v Estonsku za rok 2014) a emise skleníkových plynů až o 3 megatuny ekvivalentu oxidu uhličitého ročně.

Jak na cirkulární ekonomiku?

Podporujeme podnikatele, malé i střední firmy i lidi s podnikatelským nápadem v zavádění i rozvoji prvků udržitelného podnikání. Podnikatelům a firmám s globální ambicí pomůžeme připravit se na změny spojené se zelenou revolucí a také cíleně řídit širší dopady na společnost a životní prostředí. 

 

Chci vědět víc

Co nařízení znamená pro podnikatele?

Evropská unie chce ekodesignem podpořit firmy, které svou práci dělají způsobem šetrným k planetě. V praxi to znamená výrazně větší důraz na kvalitu a opravitelnost produktů. Dá se předpokládat, že takové výrobky budou finančně nákladnější – na výrobu i jejich pořízení. Z hlediska příjmů to ale pro podnikatele může být i dobrá zpráva. Pokud budou svým zákazníkům poskytovat kvalitní a opravitelné produkty, budou vydělávat nejen na prodeji nových serverů a datových úložišť, ale i na jejich průběžných opravách. Zároveň jim postupně díky regulacím ekodesignu odpadne konkurence, která doposud nabízela výrobky s ekodesignem neslučitelné.

Přesně v duchu závazků plynoucích ze Zelené dohody chtějí státy Evropské unie podpořit takové firmy a podniky, které sázejí na kvalitu a udržitelnost. Pokud je na prvním místě rychlý výdělek závislý na prodeji levnějších, ale nekvalitních věcí, bude mít firma problém. Produkty mají mnohdy mizernou výkonnost, rychle se kazí a počítá se u nich i s rychlejší obměnou. To vytváří zbytečný odpad, který Evropa i zbytek planety prostě nepotřebuje. I v tomto případě tedy platí, že čím dřív se do ekodesignu vrhnete, tím větší budete mít šanci na trhu uspět. 

Celé znění nařízení o ekodesignu 

Mgr. Maroš Sovák

Maroš je předním odborníkem na veřejné zakázky, a to jak na české, tak evropské úrovni. Během své desetileté právní praxe se podílel na přípravě výběrových řízení a uzavírání smluv pro veřejné i soukromé investory v souhrnné hodnotě převyšující miliardu korun. Od roku 2016 působí v advokátní kanceláři KROUPAHELÁN


Nejnovější
Trendy a témata

Taxonomie – udržitelnost firem v hodnocení

29. 11. 2021

Ve finále našeho seriálu se podíváme na zoubek nové taxonomii. Jak tento nástroj Evropské unie pomůže investorům, kteří chtějí financovat trvale udržitelné projekty? A proč by se už teď podnikatelé měli zamyslet nad nefinančním reportingem? I tentokrát pro vás to nejdůležitější připravil Maroš Sovák z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Nejnovější
Příběhy úspěšných firem

Drillbone: Ortoped z Brna vymyslel novou pomůcku pro operace

4. 10. 2021

Vývoj inovativních produktů není pouze doménou strojařských inženýrů či rozených podnikatelů. V každém oboru…

Nejčtenější

Lucie Brešová: Od letenek k virtuální realitě „do kapsy“

30. 5. 2021

Je jednou z nejvýraznějších českých manažerských tváří. Lucie Brešová stála u zrodu nejúspěšnějšího českého start-upu Kiwi.com. Dnes stojí na startu znovu – tentokrát na palubě start-upu Pocket Virtuality a jejich produktu budoucnosti.

Zpět na Trendy a témata