Agentura pro podnikání a inovace představila nové možnosti finančních dotací

10.10.2016

Od prvních výzev v loňském roce byly v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyhlášeny výzvy za 27 miliard korun, v nichž bylo podáno téměř 5 tisíc žádostí. Do konce roku 2016 bude vyhlášeno dalších 14 výzev na podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, rozvoje podnikatelské infrastruktury, ICT sektoru a ekoenergetických projektů, a to pro začínající i rozvinuté podniky všech velikostí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu představí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro období 2014 až 2020 celkem 24 programů podpory. Finanční prostředky formou dotací a finančních nástrojů (především zvýhodněné úvěry a záruky) budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Podpora je určena především malým a středním podnikům, o určité dotace ale mohou žádat i velké podniky.

V rámci jakých oblastí bude podpora poskytnuta?

  • Průmyslový výzkum
  • Vývoj a inovace
  • Rozvoj podnikatelské infrastruktury
  • ICT sektor
  • Ekoenergetické projekty

Komplexní informace k OP PIK naleznete na webových stránkách www.agentura-api.org nebo na webu Czech Investu.