Můžete se zapojit?

Pokud se alespoň 3 roky zabýváte některou z následujících oblastí, pak ano.

Animace

Ať už ručně nebo v počítači, dokážete rozpohybovat každý obrázek a text. Díky tomu umíte vytvořit třeba poutavou reklamu.

Architektura / interiérový design

Branding

Umíte klientovi poradit s identitou a positioningem jeho značky tak, aby se z jeho firmy stala ZNAČKA.

Copywriting

Umíte to se slovy a svým klientům píšete poutavé reklamní a marketingové texty. Není pro vás problém otextovat web, vymyslet slogan nebo psát blog.

Design služeb

Dokážete se vcítit do potřeb zákazníka nebo uživatele a navrhujete řešení, jak mu produkty a služby upravit na míru.

Fotografie

Vy a váš špičkový fotoaparát nafotíte produkt, členy týmu i spoustu dalších věcí. Umíte se také postarat o postprodukci.

Grafický design

Vyberete firemní barvy, navrhnete logo a postaráte se i o plakáty. Zkrátka máte umělecké oko a dokážete ho zužitkovat v byznysu.

Hudba a zvuk

Bez sluchátek na uších vás prakticky není vidět. Skládáte, zpíváte, mixujete a děláte zkrátka cokoli, co souvisí s hudbou a zvukem.

Ilustrace

Kulturní dědictví

Marketingová strategie

Dokážete klientovi poradit, do čeho má investovat, aby zvýšil prodej a loajalitu zákazníků.

Mobilní aplikace

Multimediální prezentace

Online Marketing

PR

Zkratka označuje vztahy s veřejností a přesně to umíte. Komunikujete s veřejností nebo s médii a dokážete zajistit zpětnou vazbu.

Prezentační a komunikační dovednosti

Produktový / průmyslový design

Dokážete skloubit estetiku a funkcionalitu do jedinečného celku tak, že je hotový produkt jednoduše perfektní.

Rozšířená realita

Sociální média

User Experience

Uživatelský výzkum

Video / Virální video / film

Umíte obstarat techniku, natočit, a sestříhat video, případně dokážete sehnat tým lidí, kteří dohromady zajistí skvělý výsledek.

Vývoj softwaru

Webdesign

Dokážete navrhnout web, na který se budou návštěvníci rádi vracet. Rychle a intuitivně na něm totiž najdou vše, co potřebují.

Žádná nevyhovuje?

Navrhněte si vlastní kategorii! V registraci máte možnost popsat firmám, co přesně děláte.

Jak je do procesu zapojený JIC?

1 Všechny firmy předem proškolíme, jak efektivně zadávat práci a v čem je spolupráce s kreativci výhodná.
2 Kromě vzájemného propojení už do vaší spolupráce ani komunikace nebudeme nijak zasahovat.

Časový harmonogram

Začátek registrace

2.11.2015

Začátek registrace

Můžete začít vytvářet svůj profil v kreativní galerii.

Konec registrace

15.1.2016

Konec registrace

Po tomto datu už nemůžete svůj profil upravovat, ani do něj nahrávat realizace a doporučení klientů.

Konec podávání žádostí

25.3.2016

Konec podávání žádostí

Nejpozději v tento den musíte firmě dodat návrh projektu a odeslat kompletně vyplněnou žádost o JIC kreativní voucher.

Losování voucherů

poslední týden v dubnu 2016

Losování voucherů

Město Brno na projekt vyčlenilo 4 miliony korun, které rozdělíme mezi žádosti. V případě žádostí o více peněz budeme příjemce losovat.

Realizace projektů

květen - říjen 2016

Realizace projektů

Na realizaci sjednané spolupráce máte s firmou půl roku.

Konec podávání žádostí o proplacení

28.10.2016

Konec podávání žádostí o proplacení

Do tohoto termínu může firma podat žádost o proplacení voucheru.

Proplacení voucherů

průběžně až do 15. 12. 2016

Proplacení voucherů

Vouchery proplácíme firmám zpětně, nejpozději ale do 15. 12. 2016.

Podmínky účasti v projektu KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO

Pokud splníte následujících 5 podmínek a vyplníte online přihlášku, rádi váš profil uveřejníme v kreativní galerii:

  1. Jste fyzická nebo právnická osoba.
  2. Máte sídlo, provozovnu nebo jinak působíte v Jihomoravském kraji (máte tu například klienty).
  3. Ve vybraném oboru máte praxi minimálně 3 roky.
  4. Pro každý zvolený obor doložíte minimálně 5 ukázek realizovaných prací.
  5. Uveřejníte minimálně 3 doporučení od svých klientů.

Podívejte se, jak může profil v kreativní galerii vypadat.

Případové studie

Podívejte se, jak to vypadá, když spolupráce dopadne na jedničku.

Chci si přečíst případové studie

Jsme JIC a víme, co děláme

Máme 7 let zkušeností s inovačními vouchery, v rámci kterých propojujeme firmy a vědce. K projektu kreativních voucherů nás inspirovala britská organizace NESTA.

Chci si přečíst případovou studii NESTA

Často kladené otázky

Co je JIC KREATIVNÍ VOUCHER?

Jednorázová finanční podpora pro firmy z Jihomoravského kraje, kterou mohou využít na spolupráci se zkušenými regionálními kreativci. Výše příspěvku pokrývá 75 % nákladů na spolupráci, maximálně však 100 000 Kč.

Na co se dají kreativní vouchery použít?

Na jakoukoli formu spolupráce mezi firmou a kreativcem, která povede ke zlepšení prezentace produktu, procesu nebo služby žadatelů směrem ke klientům. Důležitá je také interaktivita. Firmy musí být v průběhu tvůrčího procesu rovněž aktivní. Kreativní vouchery naopak není možné použít na vzdělávání a nábor zaměstnanců, samostatné překlady, vybavení interiéru, zakoupení hotového uměleckého díla, teambuilding, gamifikaci směřovanou na zlepšení procesů uvnitř firmy a nákup mediálního prostoru.

Odkud pochází myšlenka kreativních voucherů?

Nápad na podporu spolupráce firem a kreativců vznikl poprvé v roce 2004 v Nizozemí. Odtud ho v roce 2009 převzala inovační agentura NESTA z Velké Británie a za rok rozdala 150 voucherů. Ukázalo se, že kreativní vouchery zlepšují vzhled i funkčnost produktů a jejich prezentaci směrem ke klientům. Kromě toho firmám často přináší i další inovace, jako jsou změny v procesech a nové uvažování nad problémy.

Jaké podmínky musí kreativec splňovat?

Musí být fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem, provozovnou nebo klienty v Jihomoravském kraji. Ve svém oboru musí mít praxi minimálně 5 let a pro každou kategorii, ve které se chce prezentovat, musí doložit minimálně 5 ukázek své práce a 3 doporučení od klientů. 

Jak se mohu do projektu přihlásit?

Stačí, když se zaregistrujete, vyplníte profil a požádáte o jeho schválení. Pokud profil schválíme, začnete se zobrazovat v kreativní galerii, odkud si vás mohou firmy vybrat pro spolupráci. Profil můžete i po schválení libovolně upravovat. Jen dejte pozor, abyste po editaci nepřestali splňovat podmínky programu. JIC by váš profil musel z kreativní galerie odebrat.

Kdo voucher dostane?

Město Brno na projekt vyčlenilo 4 miliony korun, které rozdělíme mezi žadatele. Pokud se sejdou žádosti o více prostředků, než je k dispozici, rozhodne o příjemcích veřejné losování za dozoru notáře.

Kolik je v Brně firem?

Potenciálních klientů, kteří mohou požádat o JIC KREATIVNÍ VOUCHER, je v Brně přes 40 tisíc.

Jaké jsou hlavní výhody projektu?

Můžete získat nové zákazníky mezi inovativními a technologickými firmami z blízkého okolí a pomoci jim se zviditelněním v České republice, ale i ve světě. Díky nastavení projektu navíc máte možnost pracovat a řešit problémy přímo s vedením firmy, a to bez zbytečného zdržování a se zárukou včasné platby. Spolupráce musí proběhnout do 6 měsíců a firmě proplatíme voucher až na základě předložené a uhrazené faktury od vás. Aby práce bez problémů odsýpala, firmy předem proškolíme v tom, jak vám mají efektivně zadávat práci. Profilem v kreativní galerii se navíc zviditelníte před konkurencí.

Co má z projektu JIC?

Dlouhodobě pracujeme s inovativními firmami (nejen) z jižní Moravy, které často mají technologie, služby nebo produkty na světové úrovni. Tyto firmy však mají ve většině případů nedostatky v tom, jak jejich produkty vypadají nebo jak komunikují se zákazníky. Kreativci jim s těmito problémy mohou pomoci, proto jsme se rozhodli inspirovat se v zahraničí a jejich spolupráci podporovat kreativními vouchery. Chceme dosáhnout toho, aby si firmy vyzkoušely spolupráci s kreativci a dále v ní pokračovali.

Co se stane, když firma voucher nezíská?

Je na firmě, zda spolupráci s kreativcem zrealizuje na vlastní náklady. Naše zkušenosti z inovačních voucherů, v rámci kterých už 7 let podporujeme spolupráci vědců a firem, říkají, že 20 % firem spolupráci zrealizuje, i když na ni nedostane dotaci.

Potřebujete více informací?

voucher@jic.cz
+420 123 467 897

Projekt financuje město Brno

Vždy o krok před konkurencí.
Všechny novinky se k vám dostanou jako k prvním.