Podporujeme firmy, které mění svět

Na více než 200 absolventů a současných klientů jsme náležitě hrdí.

Naši klienti

3Dchilli

JIC MASTER

Vývoj a výroba 3D tiskáren. Distribuce tiskových materiálů a služby spojené s rapid prototypingem.
www.3dchilli.com

3Dim Laboratory

JIC MASTER JIC PLATINN

Společnost 3Dim Laboratory se zabývá výrobou počítačových a reálných 3D modelů lidských tkání, které se používají pro plánování operací na míru konkrétního pacienta a pro přesné tvarování lebečních implantátů. Pomocí systému CranioForm jsou lékaři schopni přímo na sále vymodelovat chybějící část lebky a během operace ji usadit.
www.3dim-laboratory.cz

ACEMCEE

JIC MASTER

Firma ACEMCEE působí v oblastech vývoje webových služeb pro podporu organizování odborných akcí (konferencí, školení, kongresů, veletrhů) a tvorby aplikací pro moderní mobilní platformy. Hlavním produktem je systém Takeplace, ucelené webové řešení pro efektivní organizaci a prezentaci akcí a tvorbu virtuálních profesních komunit. Zákazníky této společnosti jsou například univerzity či vysoké školy nebo školicí a poradenské společnosti.
www.takeplace.eu

ADM

JIC MASTER

Firma ADM (Advanced Dental Materials) se zabývá vývojem, výrobou a prodejem pokročilých zubních materiálů, při jejichž výrobě používá technologie vyvinuté původně pro letecký průmysl a kosmonautiku. Na vývoji patentované stomatologické hmotě s obchodním názvem Dentapreg pracoval tým odborníků z univerzity v Connecticutu pod vedením profesora Josefa Jančáře z Fakulty chemické VUT v Brně. Dentapreg lze použít například pro zubní náhrady a pro zpevnění dočasných můstků a tím nemusí být zdravé zuby dále zbytečně poškozované.
www.dentapreg.com

AJO.cz

JIC MASTER

Firma nabízí auto jako službu, která je alternativou k vlastnění auta, přičemž ji vnímají jako první krok k poskytování mobility založené na autonomních autech.
www.ajo.cz

Audified

JIC MASTER

Audified je společnost specializovaná na vývoj multimediálního software a hardware. Vytváří zvukové efetky, aplikace, audio přehrávače a DSP hardware. Zabývá se také speciálizovaným audio řešením.
www.shop.audified.com

Bastl Instruments

JIC MASTER

Bastl instrument je komunitní firma zaměřená na ruční výrobu elektronických hudebních nástrojů. Vyrábíme hudební nástroje, které především vychází z potřeb, které jako muzikanti máme. V našem portfoliu najdete standalone nástroje, utility nebo moduly do modulárních syntezátorů. V Brně, kde sídlíme, máme i malý obchod s nástroji noise.kitchen.
www.bastl-instruments.com

Bender Robotics

JIC MASTER JIC PLATINN

Společnost Bender Robotics se zabývá vývojem mobilních robotů pro široké spektrum zákazníků (strojírenský, energetický nebo stavební průmysl, armáda, zdravotnictví, reklama a marketing, veletrhy či muzea). Jsou to např. přepravní roboti pro strojní průmysl, reklamní roboti v zábavním průmyslu či robotičtí průvodci ve vzdělávacích institucích a muzeích. Společnost úzce spolupracuje s vědeckým týmem z Vysokého učení technického v Brně.
www.benderrobotics.cz

BookHaus

JIC MASTER

BookHaus je obchodní elektronická platforma určená pro prodej produktů, zejména knih a periodik v elektronické podobě. Nabízí autorům a nakladatelům pohodlné a cenově efektivní řešení pro prodej knih a periodik. BookHaus je také výhradním dovozcem čteček PocketBook.

BurgSys

JIC MASTER

Společnost BurgSys poskytuje softwarová řešení, která pomáhají společnostem snížit náklady díky inteligentní automatizace jejich rutinní činnosti a zvýšit zisky s pomocí předpovídání budoucích událostí na základě jejich historických dat.
www.burgsys.com

Camvision

JIC MASTER

Produkt SportAvid umožňuje automaticky nahrávat, analyzovat a vysílat živá utkání týmových sportů. Mezi základní vlastnosti systému patří plně bezobslužný provoz během záznamu při dosažení vizuální kvality srovnatelné s běžným televizním vysláním. Samozřejmostí je možnost vložení virtuální reklamy do vysílaného přenosu či tvorba grafický rozborů herních situací. Cílovou skupinou produktu jsou jak sportovní týmy, které chtějí díky video analýzám zlepšit svůj výkon, tak i televizní či sázkové společnosti poskytující živé přenosy z utkání svým zákazníkům.
www.camvision.cz

CaverSoft

JIC STARCUBE JIC MASTER

Firma CaverSoft vyvíjí unikátní software, který pomáhá výzkumníkům pracujícím v oblasti proteinového inženýrství a vývoje nových léčiv a chemikálií rychleji a snadněji analyzovat a vizualizovat proteinové struktury. Tento proces je za běžných podmínek vyžaduje velké množství časově i finančně náročných experimentů, software společnosti CaverSoft je tedy schopen výzkumníkům ušetřit finanční náklady a řádově týdny práce. Mezi klienty CaverSoftu patří celosvětově působící komerční firmy ve farmaceutickém průmyslu a v oblasti biotechnologií a rovněž akademické instituce a výzkumná pracoviště (komerční i nekomerční) pohybující se v tomtéž oboru.
www.caversoft.com

Celebrio Software

JIC STARCUBE JIC MASTER

Celebrio Software vyvíjí chytrý počítačový systém Celebrio určený především pro seniory. Na rozdíl od ostatních řešení se Celebrio používá tak snadno, že jej i nezkušený uživatel ovládne během chvíle, navíc nevyžaduje žádné nastavování a údržba i asistence se provádějí automaticky online.
www.celebrio.cz

CF Plus Chemicals

JIC MASTER JIC PLATINN

CF Plus Chemicals s.r.o. poskytuje zákazníkům z oborů life sciences fluoroalkylační činidla a fluorované stavební bloky pro užití v medicinální chemii a agrochemii s hlavním zaměřením na "Togni reagents". Tyto produkty umožňují do molekul snadno instalovat fluorované skupiny a přispět tím k vylepšení jejich účinnosti.
www.cfplus.cz

CITIQ

JIC MASTER

CITIQ se zaměřuje na vývoj moderních bezdrátových monitorovacích systémů pro detekci obsazenosti parkovacích míst a detekci pohybu vozidel.
www.citiq.cz

CLEVER°ANALYTICS'

JIC MASTER JIC PLATINN

CLEVER°ANALYTICS' umožňuje jednoduše identifikovat nový obchodní potenciál, optimalizovat pobočkovou síť, lépe využívat věrnostní programy, stanovovat obchodní plány a optimalizovat marketingové kampaně. Platforma přesně cílí na potřeby jednotlivých typů uživatelů od marketingového, finančního nebo obchodního ředitele po osoby odpovědně za realizaci dílčích úkolů uvnitř společnosti. Unikátnost řešení spočívá v kombinaci firemních a externích zdrojů dat čímž podporuje denní rozhodování na základě přesných dat a reálných ukazatelů.
www.cleveranalytics.com

Comprimato systems

JIC MASTER

Comprimato dodává vysoce výkonné softwarové komponenty (video kodeky) společnostem, které nabízejí integrované balíky klientům v oblasti médií a zábavy, dálkového průzkumu země, průzkumu kosmu, obrany, archivace a elektronického zdravotnictví. Zachovávají flexibilitu a nízké náklady jako software při vysoké rychlosti specializovaného hardware.
www.comprimato.com

Core International (Tuna Pay)

JIC MASTER

Divize Tuna Pay se zaměřuje na vývoj a provozování vlastního platebního systému pro mobilní telefony. Společnost Core International získala cenu Student podnikatel nebo Česká cena za PR.
www.tunapay.com

Datamatic

JIC ENTER JIC MASTER

Datamatic je Google aplikace, která umožňuje tvorbu a publikaci atraktivních datových vizualizací. Nabízí několik desítech šablon, různé styly, jednoduché zadávání dat, ale i sofistikovaný editor pro vývoj vlastních vizualizací. Datové vizualizace jsou následně publikovány online stisknutím jediného tlačítka.
www.datamatic.co

Dataweps

JIC MASTER

DATAWEPS je technologická firma, která vyvíjí datové nástroje pro automatizaci ecommerce.
www.dataweps.com/cs/

Edookit

JIC MASTER

Edookit byl založen v roce 2011 s ambiciózní vizí vytvoření moderní integrované IT platformy pro školy. Spojení administrativních funkcí a výukových nástrojů do jednoho systému přinese školám dosud nevídané možnosti. Firma podporuje moderní trendy ve školství, jako individualizace výuky, e-learning a zapojení rodičů do výuky. Společně se systémem chce školám nabízet špičkovou zákaznickou podporu. 
www.edookit.cz

EffiChem

JIC MASTER

Společnost EffiChem s.r.o. pomáhá ISO 17025 a 15189 akreditovaným a GMP schváleným laboratořím efektivně a bezpečně řídit jejich provoz pomocí IT systémů na řízení jakosti a řízení laboratoří, přinášejících lepší kontrolu a transparentnost do organizace laboratoře a interních procesů.
www.effichem.cz

Enantis

JIC MASTER JIC PLATINN

Enantis je biotechnologická společnost, která se zabývá vývojem v oblasti enzymových technologií a proteinového inženýrství pro biomedicínu, ochranu životního prostředí, zemědělství a vojenský obranný sektor. Společnost vyvinula šetrný způsob likvidace nebezpečného bojového plynu yperitu pomocí enzymů. Enantis vznikla jako spin-off v těsné spolupráci s Loschmidtovými laboratořemi na Masarykově univerzitě v Brně.
www.enantis.com

Energy IN

JIC MASTER

Projekt, se kterým byla společnost přijata do JIC, je technologie pro automatizovanou výrobu izolačních skel s meziskelní tepelnou fólií. Nová výrobní technologie výrazně sníží výrobní náklady a tím umožní daleko větší rozšíření izolačních skel s meziskelní fólií. Cílem projektu je tuto technologii komerčně uplatnit v celosvětovém měřítku. Navrhované výrobní technologie jsou naprosto jedinečné a nemají v současnosti ve světě konkurenci.
www.energyin.cz

Flowmon Networks

JIC MASTER JIC PLATINN

Společnost Flowmon Networks, univerzitní spin-off , je výrobcem inovativních bezpečnostních síťových řešení pro sítě od 10 Mbps do 100 Gbps. Portfolio produktů je zaměřeno na oblasti monitorování síťového provozu a bezpečnost (NetFlow, NBA), uchovávání provozních a lokalizačních údajů (Data Retention), zákonných odposlechů (IP Lawful Interception) a akceleraci aplikací v FPGA.
www.flowmon.com

Freedomky

JIC MASTER

Firma se na základě poskytnuté výhradní licence zabývá výrobou, prodejem a instalací Freedomků.
www.freedomky.cz

GEOFUN

JIC MASTER

GEOFUN je advergamingový nástroj zaměřený na oblast cestovního ruchu, který formou geolokačních her nové generace přivádí návštěvníky do vybraných míst. Jeho sekce SCHOOLFUN navíc obsahuje e-learningové hry, které pomáhají hravě získávat nové vědomosti.
www.geofun.cz

GINA Software

JIC STARCUBE JIC MASTER JIC PLATINN

GINA Software je systém pro taktickou koordinaci lidí v terénu a zároveň mobilní hardware sloužící při krizových operacích. Zachraňoval životy po zemětřesení na Haiti či tsunami v Japonsku a pravidelně ho využívá integrovaný záchranný systém Jihomoravského kraje.
www.ginasoftware.com

GIRITON

JIC STARCUBE JIC MASTER

Firma Giriton nahrazuje píchací hodiny moderní aplikací, která šetří čas nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům. Aplikace je díky cloudovému uložišti dostupná na mobilních telefonech, tabletech, EET či PC. Uživatel tak získává snadný přístup k informacím prakticky odkudkoliv. 
www.giriton.cz

Gradient Labs

JIC MASTER

V Gradient Labs aplikujeme výhody moderních technologií v oblasti medicíny tak, abychom motivovali pacienty ke kvalitnější rehabilitaci a zároveň poskytli terapeutům jasný diagnostický nástroj k hodnocení rozvoje pacienta. Jedním z příkladů jsou interaktivní cvičební míčky SunBall. Těmito míčky ovládá pacient přes unikátní software jednoduché hry kombinující zapojení fyzické a mentální aktivity. Zároveň se všechna data ze cvičení ukládají k okamžitému i dlouhodobému monitoringu aktivity.
www.gradientlabs.io

Můžeme pomoci i vaší firmě.

Vyberte si z nabídky služeb