Startup Specialist

Místo : Brno
Úvazek : HPP

Jak by vypadal váš minimalistický to-do list na pozici Startup Specialist? Za prvé, koordinovat akce pro začínající podnikatele a podnikatelky. Za druhé, část z nich odlektorovat. Za třetí, pečovat o ty, kteří tyto přednášky a workshopy absolvují. A co by mohlo být největší odměnou? Radost z toho, že jste byli u toho, když se rodí budoucí startupové hvězdy. 

 

Co zvládnete za první 3 měsíce?

 • zapojit se do lektorování a organizace workshopů, seminářů a akcí pro začínající podnikatele
 • převzít péči o skupinu začínajících podnikatelů – absolventů našich akcí a udržovat s nimi pravidelnou komunikaci
 • naučit se práci s metodami a nástroji, které používáme pro rozvoj kompetencí začínajících podnikatelů
 • detailně se seznámit se službami a celým týmem

Jaké budou vaše cíle pro první rok?

 • samostatně plánovat, rozvíjet a organizovat akce pro začínající podnikatele, třeba #mám nápad
 • připravovat a vést workshopy nebo semináře s podnikatelskou tématikou pro začátečníky, třeba #chcipodnikat
 • samostatně udržovat a rozvíjet komunitu absolventů akcí
 • poskytovat relevantní zpětnou vazbu na podnikatelské záměry

A k tomu budete potřebovat:

 • mít schopnost rychle se učit, abyste zvládl/a co nejdříve pracovat s metodami, které při lektorování na JICu využíváme
 • nebát se přijímat zpětnou vazbu a naopak s ní pracovat jako s užitečným nástrojem pro zlepšování svých kompetencí
 • užívat si prezentování a lektorování a umět vše, co k tomu patří: předávat informace jasně a srozumitelně, rychle reagovat na potřeby a specifika publika a vědět, že základem je poctivá příprava a znalost tématu
 • umět vztahy s klienty a kolegy nejen navazovat, ale také o ně dlouhodobě pečovat
 • být typem, který rád podporuje druhé a upřímně se o ně zajímá
 • nebát se otevřeně mluvit o svých silných a slabých stránkách a rozvíjet svou sebereflexi
 • klást důraz na plánování činností v dostatečném předstihu a brát v úvahu možné měnící se okolnosti
 • být iniciativní a pracovat samostatně

Co bude velkou výhodou?

Hlavně zájem o podnikatelská témata a startupové prostředí. Jak pracovat s Value proposition canvasem vás můžeme naučit. Ale abyste hltali zprávy z Techcrunche a dělala vám radost představa, že můžete podpořit startupy na úplném začátku jejich cesty, to se učí těžko.

Koho do svého týmu Hanka Šudáková hledá?

"Někoho, kdo v sobě bude spojovat nadšení pro podnikatelské a startupové prostředí a touhu podporovat lidi v rozvoji vlastních projektů. Kdo se nezalekne samostatné práce a bude chtít rozvíjet sebe i aktivity, které bude mít na starosti, a komu dává smysl to, o co se na JICu snažíme."

Je pro vás JIC ten správný tým?

Jestli máte chuť na sobě pracovat nebojíte se říct svůj názor, tak ano. Důraz na rozvoj a otevřená diskuze jsou věci, kterým věříme. Vzdělaní a zkušení lidé z nejrůznějších oborů, které u nás potkáte, přirozeně podporují to, že se každý z nás posouvá. A otevřená diskuze není tak složitá, když jsou kolegové spíše kamarádi.

Dává vám to smysl?

Tak nám, prosím, vyplňte následující formulář.

Pošlete nám svoje CV

Povinné
Povinné
Povinné
Povinné

Odesláním osobních údajů prostřednictvím formuláře, vč. přiloženého životopisu uděluji společnosti JIC, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Purkyňova 649/127, Brno, 602 12 Czech Republic , souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., aby zpracovávala mnou poskytnutá data obsažená v životopise pro účely uskutečnění výběrového řízení a personální evidenci v potřebném rozsahu a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. JIC použije osobní údaje obsažené v životopise výhradně k uskutečnění výběrového řízení a personální evidenci a tyto údaje nepředá třetím osobám. Udělený souhlas může být kdykoli odvolán doporučeným dopisem doručeným na adresu společnosti.