Project Manager - Brněnské centrum neformálního vzdělávání (0,8 úvazek)

Místo : Brno
Úvazek : HPP

Na JICu máme tři velká přání a toto místo by je mohlo naplnit. Technické kroužky dostanou kvalitní zázemí. Veřejnost bude mít k dispozici technologie, které umožní realizovat nápady, o kterých se nám zatím ani nesnilo. A místní i přespolní návštěvníci se o inovacích v Brně dozví více, než kdyby tady žili roky. Teď už jen najít někoho, kdo celému projektu vdechne život.

HPP + 0,8 + smlouva na rok s možností prodloužení

Co zvládnete za první 3 měsíce?

 • shromáždit inspiraci z již fungujících center podobného typu ve světě
 • zanalyzovat lokální trh a lokální cílové skupiny
 • sestavit harmonogram projektu

Jaké budou vaše cíle pro první rok?

 • navrhnout konkrétní obrysy centra v Brně
 • získat si pro projekt podporu stakeholderů
 • sestavit investiční a provozní finanční plán
 • zpracovat analýzu rizik
 • zhodnotit efektivitu a udržitelnost projektu

A k tomu budete potřebovat:

 • schopnost pracovat systematicky, efektivně a dosahovat projektových cílů
 • zvládat analýzu a práci s daty
 • být samostatný/á, iniciativní a převzít zodpovědnost za celý projekt
 • umět navazovat dobré vztahy a budovat širokou síť kontaktů
 • nebát se vyjednávání a dokázat nadchnout druhé

Jaké zkušenosti se vám mohou hodit?

Pokud máte za sebou práci na projektu, který začal jako neobvyklý nápad a skončil úspěchem, bude to velké plus. 

Je pro vás JIC ten správný tým?

Jestli máte chuť na sobě pracovat a nebojíte se říct svůj názor, tak ano. Důraz na rozvoj a otevřená diskuze jsou věci, kterým věříme. Vzdělaní a zkušení lidé z nejrůznějších oborů, které u nás potkáte, přirozeně podporují to, že se každý z nás posouvá. A otevřená diskuze není tak složitá, když jsou kolegové spíše kamarádi. 

Dává vám to smysl?

Tak vyplňte formulář níže, co nejdříve se vám ozveme.

Pošlete nám svoje CV

Povinné
Povinné
Povinné
Povinné

Odesláním osobních údajů prostřednictvím formuláře, vč. přiloženého životopisu uděluji společnosti JIC, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Purkyňova 649/127, Brno, 602 12 Czech Republic , souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., aby zpracovávala mnou poskytnutá data obsažená v životopise pro účely uskutečnění výběrového řízení a personální evidenci v potřebném rozsahu a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. JIC použije osobní údaje obsažené v životopise výhradně k uskutečnění výběrového řízení a personální evidenci a tyto údaje nepředá třetím osobám. Udělený souhlas může být kdykoli odvolán doporučeným dopisem doručeným na adresu společnosti.