Manažer/ka týmu marketingu regionálního inovačního ekosystému

Koho do svého týmu David Uhlíř hledá?

„Někoho, kdo bude chtít posilovat hrdost obyvatel našeho regionu na to, jaký náš ekosystém je. Na to, jak jsou tady kvalitní firmy a výzkum, jací zajímaví, špičkoví lidé zde pracují, a podporovat tak image našeho regionu. Měl by to být člověk, který bude mít vizi a je schopný pro ni nadchnout ostatní, kdo se nebojí uchopit téma, které je stále nové a jít cestou, která není dosud prošlapaná.“

David Uhlíř

Manažer Regionální inovační strategie

Věříme, že jedním z největších pokladů našeho regionu jsou inovativní firmy, kvalitní výzkumné instituce a dobrá inovační politika. Pokud to vnímáte stejně, pojďte nám pomoct to posunout dál a podílet se na tom, aby se z podnikatelů, akademiků, studentů nebo investorů stali hrdí ambasadoři, kteří budou společně zlepšovat image místního inovačního ekosystémuAž se pak talentovaní lidé z celého světa budou rozhodovat, kde podnikat, pracovat nebo žítjasně zvolí jižní Moravu 

Co zvládnete za první 3 měsíce?   

 • detailně se seznámit se službamicelým týmem a způsobem naší práce; 
 • převzít vedení týmu marketingu regionálního inovačního ekosystému, který bude mít i s vámi pět interních členů a řadu externích spolupracovníků; 
 • navázat vztahy s klíčovými partnery z řad firem, vysokých škol nebo veřejné správy; 
 • převzít vedení strategie jednotné komunikace regionálního inovačního ekosystému; 
 • navázat vztah s dodavateli; 
 • převzít vedení běžících projektů naplňujících strategii; 
 • udělat si představu o vlastní vizi dalšího směřování strategie. 

Jaké budou vaše cíle pro první rok?   

 • etablovat se jako koordinátor strategie respektovaný klíčovými partnery; 
 • získávat postupně pro realizaci strategie další stakeholdery, zejména z řad firem;  
 • naplnit cíle dle schválené strategie, případně cíle a strategii ve spolupráci s klíčovými stakeholdery upravit; 
 • posílit pozici JIC jako leadera tématu. 

A k tomu budete potřebovat: 

 • být zapálený/á do propagace regionu a umět své nadšení srozumitelně a sebevědomě šířit – to vy budete reprezentovat marketing regionálního inovačního ekosystému; 
 • být schopný přirozeně a citlivě navazovat vztahy, budovat důvěru mezi partnery a získávat si podporu klíčových partnerů;  
 • přemýšlet inovativně, abyste byl/a schopný/á formulovat vizi o komunikaci regionálního inovačního ekosystému; 
 • mít zkušenosti skoordinací a realizací strategií; 
 • mít přehled o trendech v marketingu a brandingu; 
 • být zběhlý/á v oboru marketingu natolik, abyste mohl/a efektivně vést tým specialistů, kontrolovat kvalitu výstupů a vysvětlit práci svého týmu stakeholderům; 
 • být chronicky zvídavý/á, mít chuť se hodně učit a chtít prohlubovat své znalosti; 
 • upřímně se zajímat o druhé a umět naslouchat, protože budete nejen vést tým a rozvíjet ho, ale také vyjednávat konsenzus na setkáních partnerů JICu a stakeholderů; 
 • být iniciativní a spolehlivý/á, protože převezmete zodpovědnost za svůj tým, rozpočet a naplňování cílů strategie komunikace regionálního inovačního ekosystému.

Je pro vás JIC ten správný tým?

Jestli máte chuť na sobě pracovat a nebojíte se říct svůj názor, tak ano. Důraz na rozvoj a otevřená diskuze jsou věci, kterým věříme. Vzdělaní a zkušení lidé z nejrůznějších oborů, které u nás potkáte, přirozeně podporují to, že se každý z nás posouvá. A otevřená diskuze není tak složitá, když jsou kolegové spíše kamarádi. 

Dává vám to smysl?

Tak vyplňte formulář níže, co nejdříve se vám ozveme.

Pošlete nám svoje CV

Povinné
Povinné
Povinné
Povinné