Business Innovation Manager

Místo : Brno
Úvazek : HPP

#KeyAccountManagement #Innovation #CustomerCare

Energie, kterou Business Innovation Manager na JICu dává do své práce, se přímo propisuje do rozvoje firem v našem regionu. Je to partner pro lídry rychle rostoucích technologických firem, které má za úkol osobně poznat, aktivně pro ně hledat nové příležitosti a propojovat je s dalšími startupy nebo zavedenými podniky.   

Co zvládnete za první 3 měsíce?  

 • detailně se seznámit se službami a celým týmem a způsobem naší práce;
 • převzít část stávajících firem pod svá křídla, poznat jejich lídry a jejich rozvojové potřeby;
 • získat  3 nové klienty;
 • rozjet a dohlížet na několik strategických inovativních projektů u klientů, a to v úzké spolupráci se zapojenými experty JICu;
 • začít vyhledávat zahraniční obchodní příležitosti pro své klienty, iniciovat je a monitorovat následné obchodní jednání. 

Jaké budou vaše cíle pro první rok?  

 • naučit se budovat a kultivovat své klientské portfolio dle daných požadavků JICu;
 • stát se důvěryhodným partnerem pro klienty a experty JICu;
 • dokončit zhruba 15 konzultačních projektů ve spolupráci s vybranými experty JICu;
 • zajistit úspěšné uzavření alespoň 2 obchodních dohod mezi klientem a zahraničním partnerem, které jste inicioval/a.

Jaké typické činnosti by vás na této pozici čekaly?

 • zjišťovat si co nejvíce o potenciálních klientech a vyhodnocovat jejich potenciál;
 • na osobních setkáních s klienty prozkoumat jejich potřeby a na základě toho doporučit služby na míru;
 • aktivně hledat a oslovovat nové klienty;
 • se stávajícími klienty být v pravidelném kontaktu, průběžně zjišťovat jejich potřeby a mít přehled o aktuálním dění v jejich firmách;
 • provázet klienty různými typy setkání, například úvodními schůzkami s experty ;
 • průběžně monitorovat vývoj spolupráce na projektech s klienty;
 • sám/sama nebo ve spolupráci s dalšími kolegy z JICu přemýšlet nad tím, s kým by bylo možné klienta propojit a jaké další příležitost mu nabídnout;
 • napojovat klienta na vhodné obchodní či vývojové partnery, především ze zahraničí;
 • milníky, novinky a postup spolupráce s klientem poctivě zaznamenávat do interního CRM.

A k tomu budete potřebovat: 

 • umět vyčíst z dostupných zdrojů to klíčové a dávat si věci do souvislostí;
 • naslouchat a aktivně komunikovat;
 • mít radost z učení se nových věcí a schopnost rychle nové dovednosti a znalosti aplikovat, protože prvních 6 měsíců bude hlavně o tom;
 • být zvědavý/á;
 • mít přehled a hltat novinky ze světa byznysu a inovací;
 • umět dohlížet na dlouhodobé aktivity;
 • hlídat si kvalitu odvedené práce, spokojenost klienta a to, že se dodržují termíny;
 • jasně a srozumitelně předávat klíčové informace - to vy budete klientům představovat, co je JIC a jaké služby nabízí;
 • umět navazovat nové vztahy a ty stávající rozvíjet - Business Innovation Manager je denně v kontaktu s lidmi, ať už to jsou klienti, kolegové nebo další stakeholdeři. 

Co bude velkou výhodou? 

Hlavně to, pokud jste už pracoval/a v nějaké inovativní firmě a tím pádem znáte její specifika a prostředí, a samozřejmě fascinace světem inovací a technologií.

Koho do svého týmu Ondra Petrášek hledá:

„Někoho, kdo se nebude bát a bude dobrým partnerem pro naše klienty a klientky, což jsou majitelé a ředitelé firem. Kdo je rád s lidmi a bude rád pracovat s kolegy nejen v JICu, ale i ze zahraničních partnerských organizací. Kdo plní své závazky a chce se zlepšovat. Pak třeba ocení to, čeho si na této práci cením nejvíce já: Pestrosti firem a lidí kolem JICu, a to, že podporujeme elity ve svých oborech.“

Dává vám to smysl?

Tak vyplňte formulář níže, co nejdříve se vám ozveme.

Pošlete nám svoje CV

Povinné
Povinné
Povinné
Povinné

Odesláním osobních údajů prostřednictvím formuláře, vč. přiloženého životopisu uděluji společnosti JIC, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Purkyňova 649/127, Brno, 602 12 Czech Republic , souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., aby zpracovávala mnou poskytnutá data obsažená v životopise pro účely uskutečnění výběrového řízení a personální evidenci v potřebném rozsahu a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. JIC použije osobní údaje obsažené v životopise výhradně k uskutečnění výběrového řízení a personální evidenci a tyto údaje nepředá třetím osobám. Udělený souhlas může být kdykoli odvolán doporučeným dopisem doručeným na adresu společnosti.