Innovation navigator

Innovation navigator je partnerský projekt Jihomoravského kraje a Horního Rakouska s cílem podpořit malé a střední technologické podniky v těchto regionech.

Partneři projektu

  • CATT Innovation Management GmbH (Linz, AT)
  • JIC, zájmově sdružení právnických osob (Brno, CZ)

Oficiální popis projektu

Regiony Jižní Moravy a Horního Rakouska mají technologicky orientovanou ekonomiku a malé a střední podniky přitom hrají centrální roli. Kvůli rostoucím výzvám v oblasti inovací a mezinárodního exportu je pro oba regiony důležité, aby se více zaměřily na rané stupně inovačních procesů. Nejen, že jsou v těchto vývojových stupních stanovovány důležité faktory úspěchu, ale zkušenost ukazuje, že je zde i největší potenciál kooperace.

Přeshraniční projekt Innovation Navigator (INA) má proto za cíl zvýšit konkurenceschopnost partnerských regionů Horního Rakouska a jižní Moravy prostřednictvím podpory firem v ranním stádiu inovačního procesu, využitím potenciálu synergie společných technologických oblastí a inicializace nových výzkumných a vývojových projektů mezi firmami z obou regionů.

Centrální myšlenkou je přitom navigace malých a středních firem z obou regionů metodou, která jim pomůže zlepšit/nastavit strategický inovační proces.

Aktivity projektu

  1. otestovat novou metodiku vyvinutou na Univerzitě v Cambridge – tzv. T-Plan využívající technologický roadmapping, který podporuje technologické plánování a strategie. Do testování se prostřednictvím workshopů zapojí deset vybraných firem z Rakouska a České republiky. Metodika by měla být po skončení zařazená do nabídky služeb projektových partnerů.
  2. vypracovat tzv. Strategický roadmap. Ten bude mít za cíl identifikovat a využít synergie společných technologických oblastí mezi Jižní Moravou a Horním Rakouskem a navrhnout vhodné formy a oblasti budoucí spolupráce. Na jeho základě budou projektoví partneři inicializovat nové VaV projekty mezi firmami/výzkumníky z obou regionů.
  3. inicializace přeshraniční technologické sítě

Doba realizace

  • Datum zahájení projektu: leden 2013
  • Datum ukončení projektu: prosinec 2014

Rozpočet

  • Celkový rozpočet projektu: 446 885 EUR
  • Rozpočet JIC v projektu: 198 035 EUR

Tento projekt je realizován prostřednictvím programu Europské územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013, který je spolufinancován ERDF.

Vždy o krok před konkurencí
Všechny novinky se k vám dostanou jako k prvním.

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.

Byli bychom rádi, abychom s vámi zůstali v kontaktu i poté, co opustíte naše stránky. Proto vás žádáme o souhlas s předáním vašich údajů společnostem Facebook a Google s cílem zobrazení reklamy.

Zásady zpracování Prohlášení o užívání souborů cookies