Projekt Implementace krajského akčního plánu vzdělávání (iKAP JMK II)

 

Rozvoj podnikavých kompetencí studentů je jedním z klíčových předpokladů úspěšného regionu. Bohužel si v českém vzdělávacím systému svoje pevné místo prozatím nenašel. Najdeme ho ale v krajském akčním plánu vzdělávání. A naším úkolem je společně s partnery pomoci tomu, aby se principy podařilo přenést z papíru i do praxe. Právě proto vznikl projekt s názvem Implementace krajského akčního plánu vzdělávání (iKAP), jehož prostřednictvím podporujeme podnikavost a kreativitu u studentů, pedagogů a ředitelů základních a středních škol v kraji.

Moderní vzdělávání pro budoucnost regionu

Věříme, že podnikavé kompetence jsou pro život důležité. A to ať už jste podnikatel nebo nejste. Co si pod tím vlastně představit? Máme tím na mysli schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Jejich podstatou je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními. Podnikavé kompetence jsou podle nás podmínkou pro to, aby člověk lépe zvládal rychlé a časté změny, které přináší 21. století.

Jaké je poslání projektu?

Hlavním cílem projektu je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, podpora gramotností, podnikavosti a kreativity, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů. Pro každou z oblastí připravujeme různé aktivity zaměřené na pedagogy s návazností aktivit pro žáky, rodiče a veřejnost.

Co v projektu děláme?

Ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Lipka a dalšími partnery máme na starosti podporu podnikavosti a kreativity. Věnujeme se cílené intenzivní podpoře pedagogů a ředitelů škol, připravujeme vzdělávací aktivity pro studenty, jako jsou semináře, soutěže nebo rozvojové programy.

Co projekt přinese?

 • Centrum podpory PIK
 • Regionální rada podnikavosti
 • Vzdělávání pedagogů
 • Podpora ředitelů
 • Konference na téma podnikavost
 • Podnikavý newsletter
 • Soutěž s Fablabem
 • Program Třída plná nápadů
 • E-learningový kurz Entrepreneur+
 • #student: Nová generace
 • Prázdninová škola podnikání

Minulé projekty

Projekt iKAP JMK II navazuje na úspěšně realizované projekty KaPoDaV a PolyGram. Jejich prostřednictvím připravil kraj pevné základy pro kvalitní rozvoj podnikavosti u studentů a pedagogů. My jsme měli společně s partnery na starosti projekt KaPoDaV, jehož úkolem byla podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

700

žáků zažilo podnikavost na akcích JIC

24

workshopů Inspirací k podnikání

115

učitelů absolvovalo workshopy JIC

20

žákovských projektů, které vznikly ve FabLabu

Kontaktujte nás

Chcete se zapojit?

Jan
Dvořáček

dvoracek@jic.cz
+420 702 131 386

Informace o projektu

Oficiální název projektu: Implementace KAP JMK II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Doba trvání projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023, 36 měsíců

Oficiální webové stránky projektu: kap.kr-jihomoravsky.cz

Anotace projektu: Aktivity projektu zajišťují realizaci priorit KAP 2 JMK v oblastech podnikavosti, kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pedagogové s návazností aktivit pro žáky, rodiče a veřejnost. Projekt je průřezový mezi různými stupni vzdělávání (ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími subjekty ve vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.