Centrope tt (Centris)

Mezinárodní projekt Centrope tt (Centris) iniciuje mezinárodní spolupráci v oblasti podpory inovačních aktivit mezi firmami a výzkumně-vývojovými pracovišti v regionu CENTROPE.

Realizace projektu započala 1. ledna 2009 a její průběh je plánován do poloviny roku 2012. Na projektu spolupracuje celkem 15 partnerů z Rakouska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Na aktivity spojené s realizací projektu je celkem vyčleněno téměř 2mil. €. (zdroj financí: Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa)

Projekt se věnuje následujícím oblastem:

Hlavní výstupy projektu:

  • Terénní průzkum vědecko-výzkumných pracovišť v Jihomoravském kraji – Závěrečná zpráva z terénního průzkumu VaV pracovišť (2010)
  • Databáze výzkumně-vývojových pracovišť s jejich promítnutím v digitální mapě
  • Report o výzkumně-vývojových pracovištích v regionu CENTROPE
  • Inovační průvodce pro malé a střední firmy v regionu CENTROPE
  • Navázání 50 spoluprací firem s akademickou sférou pomoci mezinárodních inovačních voucherů (šeků) – pilotní projekt
  • Koncept pro mezinárodní schéma inovační podpory (institucionální uspořádání, metodiky a postupy, financování a podobně)
  • Doporučení pro „policy-makery“

Další informace naleznete na webových stránkách projektu Centrope tt.

Staň se také součástí našeho EKOSYSTÉMU
a neuteče ti žádná novinka!

Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde. Ze souborů cookies vyčteme i některé informace o tom, jak naše stránky používáte a tyto informace nám slouží ke zlepšování a k vytváření statistik o užívání webu.