#podnikám: Workshop k programu Partnerství znalostního transferu

Úterý 10. prosince 2019 13.00–15.30
JIC INMEC
Purkyňova 127,
Brno-Medlánky, 612 00
Akce JICPro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba

Monika Vrbková
vrbkova@jic.cz

Jste malý nebo střední podnik a nemáte přístup k potřebným znalostem, technologiím a dovednostem pro inovaci vašich produktů, procesů či služeb? Jste výzkumná organizace a máte zájem o transfer svých znalostí do soukromého sektoru a o spolupráci s podnikatelskou sférou? Pak byste neměli chybět na workshopu k programu Partnerství znalostního transferu v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020.

Co vás čeká?

Cílem akce je představit aktuálně otevřenou výzvu na podporu tvorby partnerství mezi malým a středním podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Tento transfer zajišťují absolventi magisterského nebo doktorského studia vybraní na základě výběrového řízení pořádaného společně podnikem a výzkumnou organizací, kteří provádějí transfer přímo v provozovně podniku za odborného dozoru akademického pracovníka vybraného expertního pracoviště. Na jeden projekt lze získat dotaci od 500.000 Kč do 5 milionů Kč. Uzávěrka výzvy je 7. ledna 2020. Další výzva pak bude otevřena na jaře 2020.

Program

13.00–13.30 Představení aktuálně vyhlášené výzvy a změn oproti předchozím výzvám
13.30–14.00  Nejčastější chyby při podávání projektů
14.00–14.15  Příklady úspěšných projektů z regionu
14.15–14.30    Prostor pro dotazy
14.30–15.30   Matchmaking 

Hosté

  • Mgr. Robert Wenzel, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
  • Mgr. Zdeněk Schreil, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
  • Ing. Zdeněk Šťáva, Agentura pro podnikání a inovace (API)

Účast na akci je zdarma. Bližší informace o programu jsou k dispozici zde

Organizátoři akce