Virtuální mezinárodní networking: Inteligentní a udržitelná řešení pro energetiku

Úterý 3. listopadu 2020 10.00–16.00

Akce JICPro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba

Lucie Kanioková
kaniokova@jic.cz

Evropský energetický sektor prochází zásadní transformací. Budoucnost energetiky bude nepochybně stát na decentralizované, distribuované a čistější energii založené zejména na obnovitelných zdrojích. Zásadní roli pro zajištění spolehlivého, dostupného a udržitelného zásobování energií hrají moderní technologie pro její výrobu, přeměnu a využití. Klíčem pro budoucnost energetického sektoru a chytrých měst je digitalizace. Podnikáte v oblasti energetiky a hledáte nové partnery pro přeshraniční spolupráci? Právě pro vás připravujeme ve spolupráci s partnery online networking.

Cílem akce je představit současné trendy a výzvy v této oblasti a propojit vývojáře a dodavatele technologií pro energetický sektor s vlastníky a provozovateli energetických a distribučních sítí.

Díky spojení partnerů z Rakouska, České republiky a Slovenska vám tato akce přináší jedinečnou příležitost pro nové přeshraniční spolupráce. O aktuálních projektech pro chytrá města bude mluvit Stefan Kermer z Wien Energie, dodavatele energie pro město Vídeň. Inteligentní městské energetické systémy představí Ines Clarissa Weigl z Aspern Smart City Research, výzkumného centra pro město budoucnosti. 

Jaká jsou hlavní témata?

 • energetická účinnost
 • integrace obnovitelných zdrojů do energetické sítě
 • skladování, přenos a distribuce energie
 • řízení a bezpečnost energetiky

Pro koho je akce určena?

 • vývojáři a dodavatelé řešení pro energetický sektor
 • distributoři energie
 • výrobci elektroniky pro energetiku
 • obce a města

Proč se zúčastnit?

 • zjistěte, jak nové technologie aplikovat v energetice a chytrých městech
 • představte svoji firmu nebo výzkumnou skupinu potenciálním partnerům ze zahraničí
 • získejte informace o možnostech financování vašich projektů 

Podmínky registrace

Účast je zdarma a každou firmu může reprezentovat pouze jeden zástupce. 

 

 

Partneři akce

                                                         

  

                                                          

S podporou

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR