TIP: Workshop k interoperabilitě heterogenních radiových systémů

Čtvrtek 28. března 2019 10.00–14.00
Technická 12,
Brno
Ostatní akce

Odhaduje se, že v roce 2020 bude využíváno na 7 bilionů bezdrátových / mobilních zařízení, která budou komunikovat pomocí rádiové linky na témže přenosovém kanálu. Souřasně narůstají požadavky uživatelů na rychlost přenosu dat. Se zvyšujícím se vytížením se zvyšuje interference (tj. vzájemné rušení mezi zařízeními) a tím i chyby přenosu, což může vést k přerušní spojení. Více informací o této oblasti se dozvíte na workshopu 23. března v SIX Research Centre. 

Normy pro radiové komunikace sice stanovují pravidla pro užívání RF frekvenčního pásma a zajišťují interoperabilitu mezi různými výrobci jednoho a téhož systému (například Bluetooth), nicméně nemohou garantovat koexistenci s jinými neznámými rádiovými systémy na stejných nebo sousedních frekvencích. To je zvláště kritické pro zařízení pracující na volných frekvenčních pásmech, neboť počet takovýchto heterogenních bezdrátových systémů se neustále zvyšuje.

Projekt si klade za cíl zachytit interferenční efekty, vytvořit modely a v první řadě poskytnout nástroje pro navrhování a testování nových rádiových systémů s přihlédnutím k typickým rušením.

Jde o první ze série workshopů, které se budou konat v Brně, ve Vídni a v Hagenbergu.

Pro koho je akce určena

  • Výrobci komponent pro RF komunikaci
  • Integrátoři RF kom. systémů
  • Poskytovatelé mobilních telekomunikačních služeb
  • Standardizační orgány v oblasti telekomunikací

Náplň workshopu

  •   Prezentace k aktuálním tématům v oblasti RF bezdrátové komunikace
  •   Příležitost pro řešení vlastních specifických problémů s rušením a interoperabilitou
  •   Přístup k výsledkům a vyvinuté nástroje poskytované zdarma

Program 

10:00 – 10:45 “Simulation techniques for RF circuits and devices” by FH-Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Georg Brachtendorf, Upper Austria University of Applied Sciences

11:00 – 11:45 “RFID localization” by Assoc.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Holger Arthaber, TU Wien

12:00 – 13:00 Lunch break

13:00 – 14:00 Public part of the project meeting. Interference issues in applications. 

Registrujte se zde.

V případě dotazů se obraťte na Vojtěcha Debeka derbek@feec.vutbr.cz