Tip: Smart City SuMMit 2022

Pondělí 30. května 2022– Úterý 31. května 2022
Absberggasse 27 / Stiege 3,
Vídeň 1100,
Rakousko
Ostatní akcePro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba

Lucie Kanioková
kaniokova@jic.cz

Chcete se podílet na utváření měst budoucnosti, seznámit se s pilotními projekty chytrého města a inspirovat se průkopníky z celého světa? Zúčastněte se Smart City SuMMitu, který se koná 30-31. května ve Vídni. Kromě účasti na atraktivním programu máte možnost setkat se s potenciálními partnery pro obchodní spolupráci. Registrovat se můžete na www.smartcitysummit.at/

Vídeň je vnímána jako brána pro expanzi do regionu DACHVienna Business Agency nabízí podporu zahraničním firmám, které chtějí z Vídně obchodovat. V rámci Smart City SuMMitu plánujeme zorganizovat představení služeb Vienna Business Agency a skupinovou návštěvu Smart City SuMMitu. Chcete se dozvědět víc? Ozvěte se nám! 

Hlavní témata Smart City SuMMitu

Klimaticky neutrální město

Jak můžeme dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040? Jak lze dekarbonizovat městský energetický systém? Jak může digitalizace podpořit naše snahy o klimatickou neutralitu?

Město inovací

Jak se mohou inovace stát „novou normou“ a jak můžeme podpořit pilotní projekty? Co potřebuje dobře fungující inovační ekosystém ve městě?

Participativní město

Jak lze zapojit občany do navrhování města a městských součástí? Jak může participativní rozpočtování fungovat?

Cirkulární město

Jak se může cirkularita stát nedílnou součástí produktového designu? Jak lze využít místní zdroje? Jak se může stát používání druhotného materiálu standardem?

Inkluzivní a bezbariérové město

Jak se může město a jeho dopravní systém stát bezbariérovým pro všechny skupiny? Jak musí být systémy navrženy, jaké podpůrné systémy mohou pomoci? Jak může být město přátelské k dětem?

Město krátkých vzdáleností

Co jsme se naučili díky pandemii COVID-19 ve vztahu k naší mobilitě a nákupnímu chování? Jak můžeme zefektivnit provoz vyvolaný očekáváním včasných dodávek? Jak můžeme podpořit ekologické doručování a obnovit lokální obchody?

Jak probíhal Smart City SuMMit v loňském roce?

Smart City SuMMit je součástí celosvětové startupové akce Vienna UP'22. Organizátory jsou město Vídeň, Wiener Stadtwerke, Wien Holding, Aspern Smart City Research a Vienna Business Agency. JIC je partnerem akce.