Tip: Podnikavá konference

Čtvrtek 10. června 2021 9.00–15.00

Akce JICOstatní akce

Proč je pro studenty a společnost důležité, aby vznikaly nové nápady? Jak může učitel podporovat u žáků kreativitu, učit je vidět potřeby, vyhledávat příležitosti a nebát se výzev? Jak může škola vytvořit prostor prorozvoj žáků v této oblasti? Přijďte načerpat energii a podnikavého ducha pro svoji výuku!

Těšit se můžete na vhledy, informace, příklady realizovaných nápadů, tipy na konkrétní aktivity, metodickou podporu i nové kontakty z podnikavých škol a organizací. Do tématu nás uvede Danuše Nerudová, svůj pohled, zkušenosti a know-how budou sdílet další odborníci, studenti-absolventi i učitelé z praxe. Konferenci moderuje Martina Pouchlá.

Vítáni jsou učitelé ZŠ, další vzdělavatelé a klíčoví aktéři, kteří chtějí podporovat výchovu k podnikavosti.

Záštitu nad konferencí převzal radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT Ing. Jiří Hlavenka.

Akce je zdarma. Registrujte se do 3. června na webu.

 

Akce je součástí projektu iKAP. Projekt Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177. Žadatelem je Jihomoravský kraj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.