TIP: Mapy jsou pro každého

Úterý 4. června 2019 9.00–Středa 5. června 2019 18.00
Hotel Luna,kraj Vysočina, chráněná oblast Přírodní park Melechov,
Kouty
Ostatní akcePro začínající podnikatelePro zkušené podnikatele

Jak na základě prostorových informací, map a dat efektivně a zodpovědně rozhodovat? V jaké podobě potřebujeme informace pro bezpečná a udržitelná rozhodnutí? Jak inovovat, hledat a realizovat šetrná a kvalitní řešení? Jak podpořit spolupráci a nalézt hodnoty, které jsou společné pro státní správu, komerční i neziskový sektor? To jsou otázky, na které se konference pokusí nalézt odpověď.

Jaká témata na vás čekají?

 • aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí (adaptační opatření,…)
 • Smart City
 • chytrá mobilita a nové technologie v optimalizaci dopravy
 • geoportálová řešení
 • dálkový průzkum země
 • majetek obcí a jeho správa
 • 3D vizualizace v praxi
 • prostorové analýzy v každodenním životě
 • nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje
 • integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
 • vzdělávání v GIS

 

Využijte online registraci za zvýhodněných podmínek a přihlaste i své odborné příspěvky.

Více informací ke konferenci najdete na  www.giskonference.cz. Přihlášení odborných i komerčních příspěvků je možné taktéž na e-mailu dominika.bauchelova@nap.cz.

Zašlete prosím název příspěvku a krátkou anotaci.

 

Důležitá data:

30. 4. 2019                  termín pro přihlášení k prezentaci příspěvku
30. 4. 2019                  konečný termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
6. 5. 2019                    rozhodnutí a vyrozumění o přijetí příspěvku
30. 5. 2019                  zaslání prezentace příspěvku
4.–5. 6. 2019             konference Mapy jsou pro každého


Kontakt:

Dominika Bäuchelová I organizace konference I e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz I tel: 603 714 331

Nadace Partnerství  www.nadacepartnerstvi.cz