Tip: Informační den H2020 pro nanotechnologie

Středa 22. listopadu 2017 10.00–15.00
Národní technická knihovna,
Praha

Ostatní akcePro zkušené podnikatele

Technologické centrum AV ČR pořádá 22. listopadu národní informační den k programu Nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie, pokročilá výroba a zpracování (NMBP) na roky 2018-2020. Hlavním hostem akce bude Peter Dröll, ředitel Directorate Industrial Technologies, který se bude věnovat aktuálním výzvám v programu H2020.  Těšit se můžete také na novinky v z  programů NMBP a SME Instrument, prezentaci úspěšných českých projektů, panelovou diskuzi a networking.

Registrace je otevřena do 20. listopadu