Tip: Digital Trustworthiness | Vienna – Linz – Brno – Bratislava

Úterý 6. září 2022
Sensengasse 1,
Vídeň 1090,
Rakousko
Ostatní akce

Kontaktní
osoba

Lucie Kanioková
kaniokova@jic.cz

Dopad digitální transformace na život lidí je zřejmý. Kromě jejích pozitivních účinků se objevují obavy společnosti: ztráta soukromí, digitální sledování, nárůst počítačové kriminality, automatizované rozhodování, strach ze ztráty pracovních míst v důsledku automatizace, nárůst extremismu prostřednictvím sociálních sítí. Jak formovat digitální technologie v souladu s lidskými hodnotami a potřebami, místo aby digitální technologie měnily naše chování? Na to se zaměřuje networkingová akce, která nastíní, jak se digitální humanismus snaží využít výhod a minimalizovat rizika digitálních technologií.

Proč se zúčastnit?

 • Informace: Seznámíte se s nejnovějšími trendy, aplikovatelnými výsledky výzkumu a příklady osvědčených postupů. Zjistíte, jaké možnosti financování jsou k dispozici pro vaše projekty.
 • Budování komunity: Iniciujte novou spolupráci během předem domluvených kulatých stolů s dvouminutovými prezentacemi pokrývajícími vaši nabídku a požadovanou spolupráci.
 • Obchodní schůzky: Rozvíjejte novou spolupráci během osobních setkání.

Jaká témata se budou probírat?

 • soukromí, zabezpečení a bezpečí
 • důvěryhodná a vysvětlitelná AI
 • datová ekonomika a navazující služby
 • digitální suverenita
 • sociální sítě a fake news
 • web 3.0

Kdo by se měl zúčastnit? 

 • softwaroví vývojáři
 • technologičtí „adopters"
 • dodavatelé a systémoví integrátoři
 • výzkumníci hledající spolupráci s firmami

Program

9.30–10.00 | Registrace

10.00–10.05 | Přivítání a představení

10.05–11.05 | Keynotes

10.05–10.25 | Harald Katzmair: Vize digitálního humanismu

10.25–10.45 | Thomas Plank: Tributech: „Jak umožnit společnostem kvalifikovat a spravovat svá data jako aktiva“

11.05–11.10 | Úvod do kulatých stolů

11.10–12.10 | Diskuze u kulatých stolů (6 stolů / 60 účastníků)

12.10–12.25 | Možnosti financování

12.25–13.30 | Přestávka na oběd

13.30–15.30 | 1:1 meetingy

Partneři

S podporou