Seminář JIC: Získejte evropskou podporu na průmyslový výzkum a vývoj!

Středa 2. září 2015 v 13.00
JIC INMEC
Purkyňova 649/127,
Brno-Medlánky, 612 00
Akce JICPro zkušené podnikatele

Jste výzkumná instituce nebo firma, která vyvíjí nový produkt nebo technologii? Chcete o podporu žádat sám nebo hledáte partnera do konsorcia? Přijďte na seminář s odborníkem z MPO a zjistěte, jak podat projekt do výzvy programu Aplikace OP PIK.  

Co se na semináři dozvíte?

 • Jak vypadají první výzva programu Aplikace v programu OP PIK?
 • Jak pracovat s  aplikací MS2014+, jejímž prostřednictvím jsou podávány projektové žádosti?

Kdo může žádat o podporu?

 • malé a střední podniky
 • velké firmy
 • veřejné vysoké školy a výzkumné organizace (mohou být v roli spolupříjemce)

Co by mělo být výstupem podpořeného projektu?

 • nový prototyp
 • materiál
 • informační systém
 • technologie

Podmínky:

 • max. výše podpory 100 mil. Kč/projekt
 • maximální míra podpory na projekt 70 %
 • zvýhodnění při realizaci projektu ve spolupráci s akademickým či podnikovým partnerem
 • důraz kladen na novost řešení
 • předpokládá velkou míru spolupráce s univerzitami a výzkumnými organizacemi

Výzva je aktuálně otevřena, termín pro podávání předběžných žádostí je 30. 9. 2015, termín pro podávání plných žádostí 30. 11. 2015. Více informací a text výzvy najdete na webu CzechInvest.

Máte zájem dozvědět se více? Registrujte se bezplatně pomocí online formuláře. Podrobné informace najdete v pozvánce.