Seminář JIC: Získejte až 3,5 milionu a pomoc výzkumných organizací

Pátek 24. července 2015 10.00–12.00
JIC INMEC
Purkyňova 649/127,
Brno-Medlánky, 612 00
Akce JIC

Chcete zlepšit firemní procesy, optimalizovat výrobu, pomoci s vývojem produktu nebo služby i s jejich zavedením na trh? Přihlaste se do programu Partnerství znalostního transferu a získejte dotaci až 3,5 milionu korun i pomoc talentovaných doktorandů. Na bezplatném semináři vám prozradíme, jak na to.

Seminář je určený pro malé a střední podniky, které chtějí získat přístup k novým technologickým znalostem a dovednostem, i pro výzkumné organizace, které chtějí výsledky svého bádání využít v praxi.

Co se na semináři dozvíte?  

  • Co je program Partnerství znalostního transferu?
  • Co program může přinést vaší firmě/výzkumné instituci?
  • Jak zažádat o dotaci?

Nebude chybět ani prostor pro individuální dotazy a networking, na kterém můžete najít partnera pro svůj projekt.

Kdo seminář povede?

Robert Wenzel se dlouhodobě se věnuje problematice strukturálních fondů na Ministerstvu průmyslu a obchodu, zaměřuje se zejména na oblast podpory spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi, rozvoj klastrů a technologických platforem. V minulém programovacím období koordinoval přípravu pilotních projektů podle britského programu Knowledge Transfer Partnerships. Podílel se na přípravě Prioritní osy 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je garantem programů Spolupráce a Partnerství znalostního transferu.

Partnerství znalostního transferu nabízí finance i odborníka do firmy

Cílem nového programu je zlepšit přenos znalostí mezi výzkumnými organizacemi a firmami. Kromě dotace ve výši až 70 % způsobilých výdajů (od 0,5 do 3,5 milionů korun) získají firmy odbornou pomoc v podobě doktorandů nebo absolventů magisterského studia, na které dohlíží vybrané expertní organizace. Více informací o programu si můžete přečíst zde.