Seminář JIC: Spolupracujte s Evropskou vesmírnou agenturou ESA

Středa 20. ledna 2016
JIC INMEC
Purkyňova 649/127,
Brno-Medlánky, 612 00
Akce JICPro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba


Cílem semináře je představit zejména český firmám ale i aplikačně orientovaným akademickým pracovištím možnosti spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA – European Space Agency), a to využitím stávajících technologií, nových materiálů, postupů a GNSS dat, jimiž ESA a její smluvní partneři disponují, a které mohou být využity pro nevesmírné aplikace.

Seminář cílí primárně na firmy, které disponují vlastním produktem a při jeho vývoji narážejí na konkrétní technologický problém, k jehož řešení je možné využít dostupné kosmické technologie, jimiž disponuje buď přímo ESA, nebo firmy, které ESA dodávají.

Relevantní obory:

  • strojírenství
  • automobilový a letecký   průmysl
  • optika
  • elektronika
  • sensorika
  • navigace
  • filtrace aj.

Co se na semináři dozvíte?

  • jak funguje síť ESA Technology Transfer Broker
  • jak navázat spolupráci s ESA a jejími dodavateli
  • jak využít vaši technologii pro kosmický průmysl

Program:

9:30-10:00 – Registrace

10:00-10:05 – Úvodní slovo (D. Uhlíř, JIC)

10:05-10:25 – ESA Technology Transfer Broker (P. Habarta, TC AV ČR)

10:25-10:40 – Coffee break

10:40-11:00 – Rámcové programy EU pro vědu a výzkum a představení relevantních výzev v rámci H2020 (O. Mirovský, TC AV ČR)

11:00-11:20 – Technologický transfer a spolupráce s ESO (Jiří Janošec, TC AV ČR)

11:20-12:00 – Diskuze

Součástí semináře jsou individuální konzultace. Registrovat na akci se můžete pomocí online formuláře.

 

 

             


Česká republika je od 1. září 2015 zapojena do významné sítě transferu znalostí a transferu technologií Evropské kosmické agentury s názvem ESA TT Broker. ESA nyní využívá v 15 svých členských státech sítě center transferu technologií k aktivnímu vyhodnocování tržních potřeb v oblastech, kde je zřejmý potenciál ve využívání stávajících kosmických technologií. Sítě se účastní Velká Británie, Rakousko, Německo, Lucembursko, Itálie, Portugalsko, Řecko, Norsko, Španělsko, Francie, Nizozemsko, Finsko, Švédsko, Belgie a první zemí z bývalého východního bloku je právě ČR. Síť brokerů disponuje databází s tržištěm technologií, metodik, ověřených praxí, nových materiálů, satelitních dat, duševního vlastnictví aj., kde lze porovnávat  technologické  poptávky  s dostupnými  kosmickými  technologiemi  a  tyto  dále  nabízet  k využití  v komerčních oblastech. Samotná ESA při transferech znalostí aktivně pomáhá. Hlavním cílem projektu je zvyšování četnosti transferů znalostí a  technologií z kosmických programů ESA do  průmyslu, ale i  od firem či  vysokých škol pracujících v kosmických technologiích do  dalších  průmyslových  oblastí  mimo  kosmický  sektor.  Naději  mají  rovněž  české  firmy,  které  řeší  určitý technický či technologický problém. Mohou totiž u brokera zdarma poptat požadovanou technologii a broker jim za pomoci evropské  sítě  pomůže  identifikovat  dostupná  řešení.  To  samozřejmě  může  podstatně  urychlit  inovační  proces  firmy  a v neposlední řadě jej i zlevnit, protože se ESA snaží opravdu umožnit využití vesmírný ch technologií v průmyslu a cena není rozhodujícím faktorem.