Seminář JIC: Seznamte se s programem podpory výzkumu a vývoje TRIO

Středa 16. prosince 2015 13.00–14.00
JIC INMEC
Purkyňova 649/127,
Brno-Medlánky, 612 00
Akce JICPro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba


Program TRIO je zaměřen na rozvoj potenciálu ČR v oblasti fotoniky, mikroelektroniky a nanoelektroniky, nanotechnologií, průmyslové biotechnologie, pokročilých materiálů a pokročilých výrobních technologiích. Máte zájem o podporu z toho programu? Přijďte na seminář JIC určený převážně pro firmy a dozvíte se, jak můžete zapojit právě váš byznys. 

Jak to bude probíhat?

  • 13:00 – 13:45: Seznámení s programem TRIO (Eva Kořínková, MPO)
  • 13:45 – 14:05: Často kladené dotazy o programu TRIO (Eva Kořínková, MPO)
  • 14:05 – 14:30: Diskuse s přednášející 

Program TRIO byl vyhlášen 25. listopadu 2015 a uzávěrka bude 15. ledna 2016. Podpořené projekty budou zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti a realizaci výsledků výzkumu a vývoje v praxi, výsledkem každého projektu by měl být prototyp, software, poloprovoz, ověřená technologie, užitný nebo průmyslový vzor či patent. 

Eva Kořínková je kontaktní osobou programu TRIO na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

„Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 671783 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.“