Seminář JIC: Patenty, spolupráce a investice do nových technologií

Úterý 18. června 2019 14.00–16.30
JIC INMEC
Purkyňova 127,
Brno-Medlánky, 612 00
Akce JICPro začínající podnikatelePro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba

Lucie Hromčíková
hromcikova@jic.cz
+420 511 205 354

Víte, jak ve svém byznysu chránit duševní vlastnictví (IP)? Patenty mají přinést obchodní prospěch svým majitelům. Právě o nich se více dozvíte na semináři, který se koná 18. června na JIC. Mimo to vás lektoři seznámí i s tím, jakou roli hraje IP při úspěšné spolupráci více firem nebo dnes čím dál častější spolupráci společnosti s výzkumnými organizacemi.

Seminář poskytne ucelený přehled základů i pokročilejší strategie v oblasti ochrany IP. Seznámíte se s praktickými příklady příležitostí, úskalí, které přináší investování do nových technologií pocházejících ze startupů nebo výzkumných organizací.

Po skončení semináře vám budou k dispozici experti. Konzultaci si můžete zarezervovat předem. Nabídku časů vám zašleme po vyplnění registrace. 

Registrujte se do 13. června 2019

Program:

14:00  Zahájení (Ondřej Petrášek, JIC)
14:05 

Nastavení patentové strategie ve společnosti (Michal Jordán, PatentEnter)

  • Negativní zkušenosti z praxe v ČR (Zástupce, Začínající/Malá/Střední/Velká firma, Univerzita)

  • Základy ochrany duševního vlastnictví (Ochranná známka, Průmyslový vzor, Užitný vzor, Patent; Příklady patentovaných HW i SW řešení; Doporučený proces ve firmě)

  • Nejlepší zkušenosti s ochranou duševního vlastnictví (Zrod vynálezu a patentové rešerše; Uchopení vynálezu; Vývoj produktu; Příprava k uvedení produktu na trh, Řízení před úřady; Vnější komunikace a vymáhání práv z duševního vlastnictví)

15:20   Coffebreak 5 min
15:25  

Investování do nových technologií a smluvní výzkum - praktické příklady (Vojtěch Nosek, UNICO.AI)

  • Ochrana duševního vlastnictví očima investora při vstupu do firmy a IP due diligence
  • Rizika skrytá v licencích a smlouvách při spolupráci s výzkumnou organizací
16:15   Dotazy, diskuse
16:30-18:00

15 min. Individuální konzultace k IPR (pouze pro registrované zájemce)

  • 2-3 konzultanti, 24 firem

 

Lektoři: 

Michal Jordán

CEO společnosti PatentEnter kde spolu se svým společníkem Ivanem Lukšíčkem vybudoval největší tým specialistů v oblasti ochrany duševního vlastnictví na Moravě, s cílem zvednout povědomí ve firmách a kvalitu těchto služeb v Česku. Dříve působil jako manažer oddělení pro inovace a duševní vlastnictví ve firmě Linet, kde získal mezinárodní zkušenosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví, řízení vývojových projektů a také s vyhodnocováním inovativních nápadů z pohledu možného uplatnění na trhu. Klade vždy důraz na to, aby ochrana duševního vlastnictví nastoupila tam, kde to pro majitele má skutečný smysl. Michal o patentech také přednáší na univerzitách či na Úřadě průmyslového vlastnictví a radí firmám jako expert v inovačních centrech.

 

Vojtěch Nosek

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal doktorát v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj se zaměřením na kvantitativní modelování. Koordinoval několik výzkumných projektů financovaných Grantovou agenturou České republiky. Je spoluzakladatelem a CEO společnosti UNICO.AI, která pomáhá propojovat univerzity, soukromé společnosti a investory za pomoci big data a nástrojů umělé inteligence. Před založením UNICO.AI působil jako manažer transferu technologií na největší technické univerzitě v Česku, Českém vysokém učení technickém v Praze. Jako manažer vedl několik výzkumných projektů včetně projektů spolupráce financovaných z Evropské komise, jako je Horizont 2020.

Spoluzakládal a koordinoval projekt Univerzitního centra pro energeticky účinné budovy, které bylo financováno ze strukturálních fondů (cca 700 mil. Kč). Je akreditovaným členem Evropské společnosti pro přenos znalostí a technologií (European Knowledge & Technology Transfer Society) a specializuje se na oceňování duševního vlastnictví, udělování licencí, univerzitní spin-offy a start-upy a financování projektů v rané fázi. Koordinuje také start-upy spoluvlastněné společností UNICO.AI a vývoj digitální platformy Experts.ai.


 


Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.