Seminář JIC: Expandujte a dodávejte do rozvojových zemí

Středa 31. října 2018 13.00–16.00
JIC INMEC
Purkyňova 649/127,
Brno-Medlánky, 612 00
Akce JICPro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba

Lucie Hromčíková
hromcikova@jic.cz
+420 511 205 354

Nabízí vaše firma služby nebo technologie, které řeší problémy v rozvojových zemích? Máte podnikatelský nápad či inovativní řešení pro tyto trhy, ale chybí vám finance nebo know-how? Přijďte si poslechnout, jaké jsou možnosti podpory českých firem, které chtějí dodávat, podnikat či realizovat projekty v rozvojových zemích, a inspirujte se úspěšnými příklady z praxe. Ve středu 31. října pořádáme seminář na JIC ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Českou rozvojovou agenturou.

Co je na programu?

 • Přehled možností podpory českých firem, které chtějí dodávat, podnikat či realizovat projekty v rozvojových zemích - podle OECD: východní Evropa, západní Balkán, Blízký východ, Afrika, střední a jižní Asie, Střední a Jižní Amerika
 • Příběhy úspěšných českých firem a cenné sdílení zkušeností
 • Informace o veřejných zakázkách, dotačních programech, podpůrných službách pro vaši firmu
 • Možnost navázat spolupráci a rozpracovat relevantní projekty (1.11. – 7.12. otevřena výzva pro podávání žádostí o dotaci v programu B2B a speciální výzva pro Irák a Sýrii – více informací na semináři)

Komu je akce určena?

 • Českým podnikům s inovativním řešením výzev v rozvojových zemích

Příklady inovativních projektů:

 • Budování dopravních, energetických a ICT infrastruktur, rozvoj měst
 • Dodávky strojů a zařízení, software, vybavení úřadů a laboratoří
 • Bezpečnost dopravy, energetická účinnost
 • Ochrana životního prostředí, vodohospodářství, odpady
 • Rozvoj zemědělství a venkova, zavlažování
 • Rozvoj zdravotnictví, hygiena, rostlinolékařství, veterinářství
 • Nakládání s chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným materiálem (CBRN), výzkum a kontrola
 • Systémy včasného varování
 • Likvidace zbraní a výbušnin, vybavení pro detekci radiace

Harmonogram:

13:00-13:10 Zahájení
13:10-13:40

Fondy a vnější spolupráce (Jiří Jílek, Odbor politik EU, Ministerstvo zahraničních věcí)

 • Přehled fondů
 • Jak se stát dodavatelem
 • Příklady projektů a užitečné kontakty
13:40-14:10

Rozvojová spolupráce jako příležitost pro české firmy (Ludmila Leškovská, spolupráce se soukromým sektorem, Česká rozvojová agentura)

 • Možnosti pomoci českým firmám s podnikáním v rozvojových zemích
 • Veřejné zakázky, dotace, program B2B
 • Příklady projektů a užitečné kontakty
14:10-14:20 Coffee break
14:20-14:45 Příběh a zkušenosti firmy Integra Consulting s.r.o. (Michael Hošek, jednatel)

14:45-

15:10

Příběh a zkušenosti firmy GEOtest a.s. (Jiří Korhon, Oddělení mezinárodních projektů)
15:10-16:00 Networking a možnost individuálních konzultací se speakery

Partneři akce

Seminář je pořádán ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Českou rozvojovou agenturou.

 

JIC je součástí sítě EEN, která poskytuje odborné služby při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Aktivity zahrnují poradenství týkající se evropského trhu, pomoc s vyhledáním partnerů, se strategií a ochranou duševního vlastnictví i jeho komerčního využití. Do sítě EEN je zapojeno víc než 60 zemí světa.

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.