REGON, prosinec 2019

Středa 4. prosince 2019 9.00–11.00
JIC INMEC
Purkyňova 127,
Brno-Medlánky, 612 00
Akce JIC

Kontaktní
osoba

Lucie Hromčíková
hromcikova@jic.cz
+420 511 205 354

Vážení zástupci univerzit a výzkumných center,
zveme vás srdečně na poslední letošní setkání členů REGON, kde s vámi projektoví specialisté budou sdílet novinky, dobré praxe a doporučení. Budeme rádi, když se zapojíte.

Alliance4Life a iniciativa PES

Začneme tradičním „kolečkem“, nebo-li výměnou nových informací a zkušeností mezi členy sítě. Paní Zlatuše Novotná (CEITEC MU) vám představí činnost mezinárodní iniciativy Alliance4Life včetně dobré praxe, benchmarkingu zapojených organizací a klíčových doporučení pro agendu grant office. Dále s vámi paní Ida Součková Olšová (rektorát MU) bude sdílet aktuality z pracovního setkání ústavů AV ČR a univerzit a navazující schůzky iniciativy PES (projektoví a ekonomičtí specialisté). Nezapomeňte prosím pozvat i kolegy, které téma zajímá. Těšíme se na vás!

Naši hosté