MSV: Příležitosti v cirkulární ekonomice (kulaté stoly)

Čtvrtek 10. října 2019 13.00–17.30
BVV, pavilon P4, 2. patro,
Výstaviště 1,
Brno
Akce JIC

Kontaktní
osoba

Lucie Hromčíková
hromcikova@jic.cz
+420 511 205 354

Zajímají vás aktuální příležitosti v oblasti cirkulární ekonomiky? Chcete se setkat s experty v této rychle se rozvíjející oblasti i se zástupci firem, kteří řeší podobné otázky jako vy? Zúčastněte se v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu moderovaných kulatých stolů. Budete tak mít jedinečnou možnost sdílet zkušenosti a tipy ke konkrétním tématům cirkulární ekonomiky. Inspirujte se, propojte se a objevte nové příležitosti pro rozvoj vaší firmy!

Jak se registrovat?

Účast na akci je zdarma, stačí se pouze zaregistrovat do 8. října, a to prostřednictvím tlačítka Chci na akci, které najdete níže. V potvrzovacím e-mailu najdete odkaz na formulář, v němž uvedete, o jaká témata máte v diskuzi zájem. Do 9. října vám pak dáme vědět finální rozdělení účastníků ke kulatým stolům. Vaše preference se budeme snažit co nejvíce zohlednit. Kulaté stoly jsou součástí konference Česko jako cirkulární hotspot konané 7.–10. října 2019 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Program

13.00–13.20 přivítání a zahájení
13.20–14.20 kulaté stoly – 1. kolo
14.20–14.45  coffee break a networking
14.45–15.45 kulaté stoly – 2. kolo
15.45–16.00 ukončení a hlavní výstupy z diskusí
16.00–17.00 

networking s občerstvením, 1-to-1 meetingy

Experti kulatých stolů

Soňa Jonášová

Soňa je zakladatelkou a ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN). Zastává heslo, že „sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe". Zajímá se o udržitelný rozvoj, produkci potravin, zemědělství, cirkulární ekonomiku, ekoinovace, uplatnění studentů vysokých škol v oblastech udržitelného podnikání a podporu lokálních a komunitních aktivit s cílem vytvoření zdravé společnosti a ekosystémů. Od roku 2015 se aktivně podílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity, vzdělávání a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami.

 

Cyril Klepek

Cyril Klepek vystudoval ekonomii a hospodářskou ekonomiku na VŠE, kde pokračoval i v doktorském studiu. Studijně měl možnost navštívit Umea University ve Švédsku a Otago University na Novém Zélandu. Pracoval ve společnosti Raiffeisenbank na pozici inovačního projektového manažera. V útvaru Corporate strategy měl na starosti nové nápady na produkty a služby a zároveň řízení strategické iniciativy – vybudování firemního poradenství. V minulosti se zúčastnil série HCD workshopů Direct People, což zcela zásadním způsobem změnilo jeho pohled na byznys a inovace a ve společnosti Direct People nyní působí jako Senior Innovation Designer.  

 

Medailonky dalších expertů najdete zde.

Témata kulatých stolů

Využití metod hodnocení celého životního cyklu v praxi podniků

Metoda LCA (Life-cycle assessment) je inspirativním postupem pro podnikatele, kteří se rozhodují o změně byznys modelu a zvažují skutečné dopady své činnosti na životní prostředí v rámci celého životního cyklu produktu. V rámci diskuze se seznámíte i s konkrétními příklady využití metody v praxi a zjistíte, že je to princip, který vaši partneři a klienti ocení.

Ekodesign a modularita – trendy návrhu produktů, staveb i služeb

Co si pod pojmem ekodesign vlastně představit? Jedná se vlastně o přístup k vývoji produktu, který velmi významně zahrnuje i hledisko ochrany životního prostředí. Produkt tedy musí být nejen funkční a ekonomický, ale zároveň musí mít v celém svém životním cyklu co nejmenší dopad na životní prostředí. Dobrým příkladem jsou třeba modulární produkty, které zákazníkovi nabízí variabilní doplňování dle potřeby.

Cirkulární inovace pro každou firmu – změny byznys modelu, nové produkty a služby

Cirkulární ekonomika dává smysl i z byznysového pohledu. Každá firma ale tu největší inovační příležitost najde jinde. Zatímco u jedné může být zajímavé změnit prodej na pronájem, u jiné zase vyrobit úplně nový produkt nebo významně optimalizovat svůj chod díky digitálním technologiím. U kulatého stolu budeme hledat inovační příležitosti pro každou ze zapojených firem.

Sdílená ekonomika ve výrobních procesech

Základním stavebním kamenem cirkulární ekonomiky je efektivní využívání zdrojů. Toho mohou firmy velmi dobře docílit sdílením vybavení, strojů nebo příslušenství. Moderní firma totiž velkou část svého vybavení nevlastní, je pouze jeho uživatelem.

Digitální továrna budoucnosti: místo, kde se neplýtvá

Digitalizace přináší transparentnost do materiálových toků i efektivnější využívání zdrojů. Otevírá nové možnosti sdílení a umožňuje tak třeba lepší využití skladových zásob podniku. Digitální továrna je neodmyslitelnou součástí budoucnosti cirkulární ekonomiky.

Energetický management ve výrobních podnicích

Rychlé tempo čerpání neobnovitelných zdrojů vytváří obrovskou nejistotu. Budou příští generace fungovat na podobných produkčních a spotřebních principech jako my? Cirkulární ekonomika může fungovat udržitelně jen ve chvíli, kdy přestaneme využívat fosilní zdroje. Nové technologie změní budoucnost energetiky. Jak? Kulatý stůl vám pomůže najít odpovědi.

Využití vody ve výrobě

V případě nejvyšší nouze umožňuje státní koncepce ustanovit komisi, která rozhodne o tom, do jakých sektorů bude nebo nebude zajištěna dodávka vody. Podniky tedy musí připravovat krizové plány, hledat možnosti, jak využít dešťovou a šedou vodu ve svém provozu, stejně jako konkrétní technologická řešení pro recyklaci vody ve výrobě.

Digitalizace logistiky aneb příležitost pro vyšší výkonnost v cirkulární ekonomice

Dvě miliardy korun ročně platí dopravci za rozkopanou D1. Každý třetí kamion na hlavní české dálnici jede prázdný. Dopravní omezení, zácpy, špatný povrch a vyšší opotřebení stojí dopravce 3 Kč za každý kilometr. To vše se projevuje vyšším znečištěním i rostoucími cenami výrobků. Digitalizace procesů může pomoci k výraznému zvýšení efektivity dopravců a k maximálnímu využití stávajících kapacit.

Jak a kde financovat cirkulární projekty?

Přechod na principy cirkulární ekonomiky vyžaduje investice, které často bývají důvodem, proč cirkulární opatření zůstávají jen na papíře. Koncept cirkulární ekonomiky ale zasahuje do mnoha oblastí, ve kterých lze získat dotační podporu. Seznámíme vás s programy, které vám pomohou pokrýt mnoho nákladů souvisejících se zaváděním principů cirkulární ekonomiky.

Optimalizace využívání zdrojů a odpadů ve firmě: efektivní materiálové toky

Pro firmy již nejsou klíčové jen vstupy, ale zajímavé příležitosti se rýsují i při nakládání se surovinami a odpady, které již firma není schopna využít svépomocí. Jste výrobní firma a chcete optimalizovat nakládání se zdroji ve firmě? Najděte oblasti, kde se vám to skutečně vyplatí. Cirkulární ekonomika stojí na uzavřených cyklech a omezení plýtvání a analýza materiálových toků je výborným zrcadlem efektivnosti využití zdrojů, která navíc umožňuje najít scénaře jejich dalšího zpracování či navázání spolupráce se zpracovateli.

 

 

Akce je součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu 2019

 

Partneři akce