Konec výzvy na podporu aplikací v satelitní navigaci

Středa 8. dubna 2015

Deadline

Kontaktní
osoba


Evropská komise otevřela novou výzvu v programu Horizon 2020 zaměřenou na vývoj GNSS aplikací využívajících satelitní navigaci. Výzva je otevřená do 8. dubna 2015. Hlásit se mohou vědecko-výzkumné týmy i firmy, mezi které bude celkem rozdáno 25 milionů eur.

V jakých oblastech můžete podávat projektové návrhy?

  • EGNSS aplikace
  • Malé a střední podniky (SME) vyvíjejí EGNSS aplikacích
  • Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti vývoje EGNSS aplikací

Předpokládaná velikost SME projektů je 0,5 až 1 milion eur. Všechny projekty by měly mít jasný komerční potenciál (například v zemědělství nebo dopravě)i prokázaný přínos pro rozvoj Galileo/EGNOS.

Podívejte se na seznam projektů, které získaly finanční podporu, v předchozích výzvách.

Více informací pro aktuální výzvě najdete na webu Evropské komise. S podrobnými dotazy se obraťte na experty JIC na tts(at)jic.cz.