JIC 120“: Smart Agritech

Čtvrtek 15. listopadu 2018 10.30–14.30
JIC INMEC
Purkyňova 127,
Brno-Medlánky, 612 00
Akce JICPro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba

Lucie Kanioková
kaniokova@jic.cz

Traktor, který sám umí sít, orat nebo postřikovat, už není jen sci-fi příběhem. V době moderních technologií je to pohodlnější a také přesnější varianta práce na poli. Dnešní zemědělci jdoucí s dobou proto mají možnost využívat počítače, IoT senzory nebo nejrůznější aplikace. Právě ty jim třeba ukáží, jaké množství hnojiv mají používat, co a ve které oblasti nasadit za plodiny vzhledem k počasí, klimatickým změnám nebo půdě. Díky této chytré technice se daří velkovýrobcům i menším zemědělcům vypěstovat více a současně snížit náklady a energie. 

Akce je ZDARMA a součástí programu Czech Space Week. 

Registace je možná do 9. listopadu 2018. 

Přijďte na efektivní networking JIC 120'' a pomozte s inovativním využitím nejnovějších technologií v zemědělství. Zváni jsou zemědělci, zástupci startupů, spinoffů, SMEs, nadnárodních organizací, výzkumníci z relevantních oborů (uvedených níže):

Jaké obory hledáme?

 • navigační a samoříditelné systémy pro zemědělskou techniku
 • IoT senzory pro zemědělství (např. vodoměry a elektroměry s dálkovým odečtem, dálkově spínané zásuvky, dálkově odečitatelné termostaty nebo čidla CO2)
 • chytré zavlažování
 • chytrá hnojiva
 • satelitní data pro management zemědělství
 • drony v zemědělství
 • „big data“ pro zemědělce
 • aquaponické pěstování
 • aeroponické/hydroponické systémy
 • vertikální zemědělství
 • inovativní zemědělci

Proč se zúčastnit?

 • Získejte kontakty lídrů v oboru, kteří vám pomohou najít vhodné partnery pro spolupráci
 • Zúčastněte se efektivního networkingu s předem oznámenými firmami
 • Zjistěte, jaké jsou nejnovější trendy, novinky a chytré technologie v oblasti AgriTech

Máte jedinečnou možnost objevit nové příležitosti pro rozvoj firmy či spolupráci na výzkumných projektech. Na akci vystoupí i prestižní foresightingová agentura, která představí trendy ve světě, a ukáže nové možnosti pro růst firem v zemědělství či, jak optimalizovat náklady a tím zvyšovat svou konkurenceschopnost.

 • 10.30 – 11.00                   Registrace
 • 11.00 – 11.10                   Úvodní slovo 

                                                David Uhlíř, JIC

 • 11.10 – 11.30                   Představení světových trendů v oblasti SmartAgritech

                                               dr. Tomasz Bochenski, Frost & Sullivan (v angličtině)

 • 11.30 – 11.45              Hi-tech pro zemědělství / State of art technology in agriculture

                                             Martin Trtílek, PSI (Photon Systems Instruments), spol. s. r. o.

 • 11.45 – 12.00               Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního                                                                               prostředí a mezinárodních vztahů
     
 • 12.00 – 12.40                   První kolo kulatých stolů
 • 12.40 – 13.00                   Coffee Break
 • 13.00 – 13.40                   Druhé kolo kulatých stolů
 • 13.40 – 14.30                   Společný oběd a networking

 

 

ÚVODNÍ ČÁST BUDE ANGLICKY - NETWORKINGOVÁ ČESKY

HOSTÉ

 Dr. Tomasz Bochenski

Pracuje jako odborný konzultant v globální, výzkumné a konzultační společnosti Frost & Sullivan v Polsku. Více než sedm let spolupracuje s řadou vládních, průmyslových, akademických a neziskových organizací zaměřujících se na oblast bioproduktů, biopaliva, biochemie a procesního inženýrství. 

„Frost & Sullivan“ je celosvětová databáze, která obsahuje komplexní studie monitorující a analyzující technologické, ekonomické a globální trendy. Díky těmto informacím je možné učinit strategická rozhodnutí založená na ověřených datech, prozkoumat další možnosti růstu a být v byznysu napřed. 

Ing. Vladislav Smrž

V současnosti pracuje jako náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů MŽP. V kompetenci Vladimíra Smrže patří zastupování rezortu životního prostředí v orgánech Evropské unie. Zajišťuje a řídí agendu světelného znečištění, agendu čisté mobility, smart cities. Aktivně se také podílí na iniciativě #Dost bylo plastu.  V rámci této kampaně jedná s velkými firmami (Starbucks, Fruitisimo, Bageterie Boulevard) a vyjednává snížení množství jimi použitého jednorázového nádobí  z plastu. Odkaz dostbyloplastu.cz.

 

ÚČASTNÍCI

 

Co je JIC 120 vteřin?

JIC 120’’ je efektivní networking s cílem podpořit nové spolupráce mezi firmami a výzkumnými organizacemi. Účastníci se potkávají u kulatých stolů podle stanoveného harmonogramu. Každý zástupce firmy má přesně 120 sekund na představení své společnosti a případných možností spolupráce. Účast na akci je zdarma a každá firma může být reprezentována pouze jedním zástupcem.

Podívejte se, jak 120'' funguje - video

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR