Deadline: Získejte pro vaši průlomovou inovaci podporu z programu SME instrument

Středa 3. února 2016

DeadlinePro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba


Program SME Instrument, který podporuje průlomové projekty inovativních malých a středních podniků, bude mít v průběhu února další uzávěrky pro příjem žádostí. V průběhu let 2016-2017 bude podpořeno více než 2000 ambiciózních projektů evropských malých a středních firem. Chcete být mezi nimi?

V programu může uspět malý a střední podnik, který:

  • disponuje průlomovou inovací
  • má ambice růst minimálně v evropském měřítku
  • prokáže znalost cílového trhu
  • předloží přesvědčivý plán komercializace

Výhody programu:

  • finance na vývoj nového produktu, technologie či služby
  • možnost žádat sám bez zahraničních partnerů
  • fázovaná podpora (fáze 1 – 50.000 EUR na studii proveditelnosti; fáze 2 – až 2,5 milionu EUR na dokončení vývoje a uvedení nové technologie, produktu či služby na trh)
  • volně definovaná témata
  • možnost využít podpory zkušených koučů

Dobrou zprávou pro firmy je, že došlo k cca 44 % navýšení rozpočtu (na celkových 740 miliónu EUR) pro tento program oproti rokům 2014-2015. Největší část rozpočtu je určena pro projekty z oblasti ICT a inteligentní dopravy.

Nejbližší uzávěrky 3. února 2016 (fáze 2), 24. února 2016 (fáze 1)

Přehled podporovaných témat najdete na webu programu

Máte zájem zažádat o podporu? Kontaktujte náš tým technologické spolupráce!