Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Středa 1. října 2014 14.00–16.30
JIC INTECH
U Vodárny 2,
Brno-Žabovřesky, 616 00
Akce JICPro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba

Monika Vrbková
vrbkova@jic.cz

Od začátku letošního roku si můžete z daní kromě nákladů na vlastní výzkum odečíst i náklady na vývoj a výzkum, které pro vás na zakázku vykonávají externí výzkumné organizace. Seznamte se s možnostmi těchto odpočtů na praktickém semináři.

Témata semináře zahrnují:

  • výhody odpočtu na výzkum a vývoj,
  • okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na výzkum a vývoj uplatnit,
  • definice projektu výzkumu a vývoje a vymezení pro účely odpočtu na výzkum a vývoj,
  • druhy nákladů, u kterých je možné odpočet na výzkum a vývoj uplatnit,
  • podmínky uplatnitelnosti odpočtu na výzkum a vývoj,
  • hlavní změny v legislativě od 1. 1. 2014,
  • pokyn Ministerstva financí D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení §34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů,
  • sporné otázky při posouzení nákladů na výzkum a vývoj.

Seminář je určen především pracovníkům R&D a z finančních oddělení firem.

Hlavním přednášejícím je pan Oldřich Bartušek z BDO CA, s. r. o.