BusinessClub: Agilní odměňování a motivace zaměstnanců z pohledu práva a projektového řízení

Středa 10. října 2018 16.00–18.00
JIC INMEC
Purkyňova 649/127,
Brno-Medlánky, 612 00
Akce JICPro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba

Hana Musilová
musilova@jic.cz

Běžné způsoby odměňování a motivace už dnes nestačí a klasické pevné a rámcové smlouvy už také ne. Stále častěji se začíná mluvit o agilním řízení také v oblasti lidských zdrojů. Agilita je totiž o neustálém dialogu obou stran, nikoliv pevně nastavených mantinelech. Cestou může být propojení práva a projektového řízení. Jak na to? Zveme vás na říjnový BusinessClub, kde nám advokáti spolu se zkušeným projektovým manažerem ukáží, jak na moderní agilní odměňování a motivaci zaměstnanců.

Co se naučíte?

  • Jak ve firmě nastavit prostředí pro agilní projekty s ohledem na odměňování a motivaci lidí
  • Jak správně nastavit smluvní vztahy a jak definovat a ošetrit rizika a odpovědnost
  • Jak podpořit motivaci lidí spravedlivým podílem na úspěchu projektu
  • Konkrétní případová studie nastavení kreditního motivačního systému v SHINE Consulting
  • Ukázka inovativního cloudového nástroje MOTIV-ACE na podporu motivace při agilním vývoji

Komu je akce určena?

  • Všem, kteří by chtěli do firmy zavést agilní řízení
  • Těm, které zajímá, jak propojit právo a projektové řízení

Účast na akci je zdarma.

Lektoři

Tomáš Šetina

JUDr. Tomáš Šetina je advokát advokátní kanceláře Šetina, Komendová & Partners. Specializuje se mimo jiné na oblast obchodního práva a ochrany duševního vlastnictví. Agilní přístup vnímá jako efektivní nástroj pro získání smysluplných výsledků a prevenci sporů vznikajících při vývoji software.

 

Pavla Komendová

JUDr. Pavla Komendová je advokátka advokátní kanceláře Šetina, Komendová & Partners.Specializuje se mimo jiné na korporátní právo – vztahy mezi společníky, vstupy investorů, fúze a akvizice. Agilní přístup v oblasti odměňování vnímá jako skvělý motivační model pro moderně smýšlející zaměstnance a obchodní partnery a jako velkou konkurenční výhodu.

 

Josef Hajkr

Ing. Josef HAJKR, Ph.D., MBA je výkonným ředitelem a vlastníkem SHINE Consulting. Vystudoval Fakultu stavební VUT v oboru technologie staveb a doktorské studium v oboru ekonomika a řízení podniku. Je zároveň absolventem MBA studia na Nottingham Business School, UK. Má za sebou více než 20 let praxe a je certifikovaným senior projektovým manažerem (IPMA Level B®) a jedním ze zkoušejících dle International Project Management Association (IPMA).