Brno.AI – startovací meetup

Středa 11. listopadu 2020 10.00–11.30

Akce JICOstatní akcePro studentyPro začínající podnikatelePro zkušené podnikatele

Kontaktní
osoba

Jan Bárta
barta@jic.cz

Zajímá vás téma umělé inteligence a chcete být na samotném startu nově vznikající platformy Brno.AI? Pak byste neměli chybět na historicky prvním meetupu, který je, stejně jako sama platforma, určený zejména výzkumníkům, firmám a profesionálům se zájmem o umělou inteligenci. Naší vizí je vytvořit platformu pro otevřenou komunitu, ve které společně přenášíme AI do skutečného světa. Nabídne možnost setkávání, propojování firem, univerzit i veřejné správy.

Meetup je prvním z pravidelných setkání, během kterých se seznámíte s úspěšnými výzkumnými projekty, příklady využití umělé inteligence ve firmách i příležitostmi pro nové AI projekty. 

Program 

 • Jan Bárta (JIC) | Představení Brno.AI 
 • Radim Polčák (PrF MU) | Certifikace autonomních technologií, právní aspekty apod. – certifikace, právní aspekty vývoje užití autonomních zbraní, ochrana osobnosti, soukromí a právo na spravedlivý proces, svoboda projevu, odpovědnost autonomních systémů za škodu a za nemajetkovou újmu. 
 • Vítězslav Beran (FIT VUT) | Výběr AI témat úspěšně řešených na FIT VUT v Brně – dolování dat v řečových záznamech, automatizovaný návrh obvodů a programů pomocí AI, monitoring dopravy, digitalizace tištěných a ručně psaných textů.
 • Mirek Matousek (Honeywell HTS Česká republika) | Aplikace AI v oblasti leteckého průmyslu – příležitosti pro aplikaci technologií AI v letectví, jejich úskalí a nástin klíčových problémů, které je třeba vyřešit pro úspěšné nasazení AI v letectví.
 • Představování účastníků (každý účastník má přesně 120 sekund na představení své společnosti a případných možností spolupráce)  

O jakých tématech se bude mluvit? 

 • představení konkrétních oblastí výzkumu AI na univerzitách 
 • aplikace AI v oblasti leteckého průmyslu 
 • příležitosti pro nové projekty a spolupráci 

Pro koho je akce vhodná?  

 • pro CEO, manažery a další zástupce firem specializovaných na aplikaci a využití umělé inteligence
 • pro zástupce technologických firem, které nabízejí řešení využívající AI
 • pro studenty i výzkumníky/doktorandy z univerzit 

Proč se zúčastnit? 

 • staňte se součástí vznikající komunity v oboru umělé inteligence
 • získejte kontakty lídrů v oboru, kteří vám pomohou najít vhodné partnery pro spolupráci 
 • zjistěte, jaká jsou aktuální témata výzkumu a vývoje na brněnských univerzitách. 
 • nechte se inspirovat dalšími lidmi v oboru a využijte možnosti propojení mezi specialisty

Jak to bude probíhat?

Akce bude probíhat online, odkaz vám zašleme s předstihem před konáním samotné akce. Účastnit se můžete buď aktivně (představit se během 120 vteřin), nebo pasivně, tj. jenom poslouchat. Prostor k představení dostane prvních 10 přihlášených zájemců, ostatní dostanou příležitost na dalších akcích. Medailonek každého registrovaného účastníka po skončení akce obdrží všichni účastníci. 

Jak se přihlásit? 

Přihlašování již bylo ukončeno. 

Naši hosté

Radim Polčák

Radim Polčák je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU. Zabývá se převážně právní teorií, právem informačních a komunikačních technologií a energetickým právem. Založil stálé mezinárodní sympozium Cyberspace. Je rozhodcem tribunálu pro doménová jména .eu a .cz při RS HKAK, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, členem Rady European Law Institute a členem řídících a odborných orgánů vědeckých časopisů a mezinárodních konferencí v Evropě, Asii a Austrálii. V oborech právní teorie, práva ICT a energetického práva publikoval přes 150 odborných článků, kapitol v odborných knihách, konferenčních příspěvků a monografií. Od září 2019 je prorektorem MU pro legislativu a informační technologie. 

Vítězslav Beran

Víťa Beran je odborný asistent a proděkan pro vnější vztahy na Fakultě informačních technologií VUT v Brně (FIT VUT). Vystudoval VUT a pracoval jako výzkumný pracovník na CVSSP, University of Surrey. Jeho výzkumné zájmy zahrnují zpracování obrazu, videa a hloubkových dat, interakci člověka s robotem (spolupráce), rozšířenou realitu a umělou inteligenci. Byl vedoucím týmu několika místních a evropských projektů. Na FIT je zodpovědný za předmět ITU (tvorba uživatelských rozhraní) a částečně ZPO (Zpracování obrazu). Ve funkci proděkana se věnuje navazování partnerství a spolupráce s průmyslem, zahraničními univerzitami, absolventy i středními školami.  

Miroslav Matousek

Mirek Matousek působí ve firmě Honeywell Aerospace jako manažer týmu zaměřeného na vývoj nové generace systémů usnadňujících pilotovi řízení letadla a vedení mise. Věnuje se aplikacím využívajícím AI prvky, jako jsou například sledování zdravotního stavu pilota, multimodální interakce, machine reasoning, augmented reality.   

Jak se zapojit do platformy Brno.AI

Představte se na některém z meetupů, poznejte lidi, kteří vás obohatí nebo které naopak můžete obohatit vy. Pomozte veřejné správě identifikovat příležitosti k zefektivnění díky AI a následně se zapojte do jejich realizace. Přispějte k celospolečenské osvětě a pochlubte se nám projekty, které už máte za sebou – úspěšné příklady rádi využijeme k propagaci vás samotných i celé platformy Brno.AI.

Partneři 

Akci organizuje Brno.AI ve spolupráci s JIC, MLMU Brno a dalšími partnery platformy.  

Iniciátoři a lídři platformy 

  

  

      

 

S podporou