Boosting Innovation Tour

Úterý 19. listopadu 2019 8.45–17.00
Brněnské veletrhy a výstaviště, pavilon E, hala E2 (1. patro),
Výstaviště 405/1, 603 00,
Brno,
Česká republika
Akce JICOstatní akce

Digital Innovation Hubs, Open Innovation Test Beds a regionální centra zaměřená na Key Enabling Technologies, vše v kontextu posledních výzev programu Horizon 2020 na příští rok a příprav příštího rámcového programu Horizon Europe – to jsou témata konference Boosting Innovation Tour, která je určena zejména zástupcům technologických firem a výzkumných organizací.

Akce nabídne českým účastníkům příležitost prodiskutovat plánované novinky přímo se zástupci Evropské komise, kteří jsou odpovědní za realizaci, a také poskytnout Evropské komisi zpětnou vazbu vycházející z místní zkušenosti – jaké potřeby české firmy a výzkumné organizace mají a co by z jejich pohledu bylo do budoucna vhodné v programu Horizon Europe akcentovat? A v neposlední řadě budou moci místní technologické firmy a výzkumné organizace ukázat, co umí.

Podívejte se na harmonogram akce

Celá akce proběhne v anglickém jazyce (bez tlumočení). Účast na konferenci je zdarma, ale je třeba se na ni registrovat. Registrace na partnerská setkání (B2Match) bude otevřena v průběhu příštího týdne.

Akce se koná pod záštitou Technologického centra AV ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, JIC, Kanceláře jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, Eurocentra Brno, CEITEC VUT, AMIRES, MSIC a Generálního ředitelství Výzkum a Inovace Evropské komise.