Děkujeme / Thank you!

Děkujeme za Vaši registraci. Vstupenku obdržíte poštou před konáním akce.
Thank you for your registration. You will receive the ticket prior to the event.