Jihomoravský kraj získal třetí cenu v celosvětové soutěži o nejlepší inovační centrum

26. 1. 2012

Jihomoravské inovační centrum dnes oznámilo, že Innovation Park JIC získal 3. místo v mezinárodní soutěži The Best Incubator Award  v kategorii Nejlepší mezinárodně zapojený inkubátor za rok 2011. „Je to pro nás velká pocta. Vnímáme to jako úspěch kraje a celé České republiky, tímto oceněním se náš region dostal na mapu světových center inovací,“ říká Jiří Hudeček, ředitel JIC.

Soutěž The Best Incubator Award se uskutečnila v loňském roce za účasti více než třiceti renomovaných mezinárodních inkubátorů. Vyhodnocení proběhlo na základě evaluace odborné poroty a benchmarkingu a v prosinci 2011 byli na konferenci Technopolicy v novozélandském Aucklandu vyhlášeni vítězové.

O tom, že Innovation Park získá tak vysoké hodnocení, jsme nevěděli. První zprávu o našem umístění nám zaslal kolega z novozélandského inkubátoru SODA, který při vyhlášení seděl v publiku. Čekali jsme však na oficiální vyjádření organizátorů,“ upřesňuje Jiří Hudeček.

Hodnocenými kategoriemi byly: The Best Science Based Incubator - Nejlepší vědecký inkubátor, The Best Upcoming Incubator - Nejlepší připravovaný inkubátor a The Best Internationally Connecting Incubator - Nejlepší mezinárodně zapojený inkubátor.

Právě v poslední uvedené kategorii získal Innovation Park JIC třetí místo. Na prvním místě se shodně umístily australský ATP Innovations Pty Ltd a novozélandský The ICEHOUSE. Pro srovnání - australský inkubátor ATP Innovations Pty Ltd hospodaří s rozpočtem 96 mil. dolarů, JIC s 2,8 mil. dolary (55 mil. korun).

Získání 3. místa Jihomoravského inovačního centra v prestižní mezinárodní soutěži The Best Incubator Award je pro Jihomoravský kraj potvrzením dobře zvolené strategie podpory rozvoje kraje a inovačního podnikání. V roce 2002 jsme jako první kraj v České republice stanovili dlouhodobý strategický plán rozvoje regionu, tzv. Regionální inovační strategii. Nyní se realizuje už její třetí generace, čtvrtá Regionální inovační strategie se chystá. Velké poděkování patří také celému týmu JIC, bez jejichž nasazení a kvalitní práce by podpora inovačního podnikání na Moravě a získání tohoto prestižního ocenění byla jen stěží realizovatelná,“ říká hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

předání třetího místa

Mezinárodní úspěchy

Pro Jihomoravské inovační centrum to není první mezinárodní ocenění. Projekt JIC|Inkubační program zvítězil už v roce 2010 v národním kole mezinárodní soutěže Evropské ceny za podnikání a reprezentoval Českou republiku v evropském kole soutěže v kategorii „Cena za rozvoj podnikatelského prostředí“.

Microsoft inovační centrum Brno, které JIC provozuje ve spolupráci s firmou Microsoft, získalo na MIC Summitu v Redmondu (USA) loni cenu za neobyčejný přínos a výsledky. MIC Brno se tak stalo jedním ze tří oceněných center z celkového počtu 140 na světě.

Úspěchy slaví také inkubované firmy a projekty podporované Jihomoravským inovačním centrem. V největší technologické soutěži světa Imagine Cup dosáhly v roce 2011 týmy z Brna historicky nejlepšího umístění českých týmů. V konkurenci více než 340 000 studentů získal tým WickedTeam 3. místo v kategorii Herní vývoj a tým Celebrio  7. místo v kategorii Softwarový návrh. Připravovat se na soutěž pomáhali týmům konzultanti JIC.

Inkubovaná firma Celebrio získala první místo i v  soutěži Vodafone Nápad roku 2011.

Víme, že aby naše firmy uspěly, musí být globální. Proto se snažíme Brno propojit s těmi nejlepšími. Spolupracujeme s inkubátory v Izraeli, Číně, se Silicon Valley v USA, inovačními centry v Belgii, Finsku a dalšími úspěšnými vzory v podpoře podnikání. Zahraniční zkušenosti samozřejmě uzpůsobujeme lokálním podmínkám a naše know-how pak můžeme sdílet s ostatními regiony,“ říká Jiří Hudeček.

Nové projekty

Jihomoravské inovační centrum otevřelo v roce 2011 několik svých projektů také zahraničním firmám: osvědčená networkingová aktivita JIC s názvem „120 vteřin pro inovativní firmy“ zaznamenala v loňském roce nebývalý ohlas. Listopadové setkání se uskutečnilo ve Vídni za účasti zahraničních firem a plánují se další mezinárodní setkání. Firmy uvedly, že v rámci této akce získaly v loňském roce 312 nových, zajímavých kontaktů a domluvily 176 nových spoluprací.

JIC chystá také nový projekt Erasmus pro mladé podnikatele, který bude nabízet zahraniční stáže pro podnikatele v zavedených zahraničních firmách. Projekt může také přinést místním firmám zahraniční stážisty.

Jelikož jsou současné kapacity Innovation parku JIC naplněny, chystá Jihomoravský kraj jejich rozšíření. Nové projekty mají vytvářet úzkou vazbu mezi firmami a nově vznikajícími výzkumnými centry v Brně.

O soutěži

Mezinárodní soutěž The Best Incubator Award pořádají od roku 2002 The Technopolicy Network a Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES). CSES bylo založeno v roce 1999 bývalými členy Ernst & Young’s Economics Group. CSES nabízí multidisciplinární výzkum a konzultační služby pro široké spektrum klientů, jmenovitě například Evropskou komisi, OSN či Světovou banku.

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

Regionální inovační strategie (RIS) je dlouhodobý strategický plán rozvoje regionu. Cílem regionální inovační strategie Jihomoravského kraje je koordinovat a realizovat aktivity posilující konkurenceschopnost a trvale udržitelný rozvoj kraje založený na talentovaných lidech, špičkových výzkumných týmech a globálně konkurenceschopných firmách.

Regionální inovační strategii si můžeme představit jako šestiletý plán, který byl definován na základě vyjádřených potřeb od 185 technologických firem kraje, několika desítek vědců a práce mnoha odborníků na problematiku regionálního rozvoje.

Vize RIS: Jihomoravský kraj bude v roce 2013 nejvíce inovativní region v České republice a bude patřit mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v Evropské unii.

www.risjmk.cz

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům i vynálezcům realizovat jejich dobré nápady. Podporuje spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými pracovišti a tím přispívá k uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Cílem JIC je vytvářet prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě.

www.jic.cz

Kontakt pro média:

Hana Kostovičová   725 722 173     kostovicova@jic.cz
« Zpět do kalendáře
Verze 1.4